(temy uz iba v AISe)
 
(135 intermediate revisions by 31 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Zoznam tém pre bakalárske práce =
 
= Zoznam tém pre bakalárske práce =
  
[http://ii.fmph.uniba.sk/zui/bakalarky.php Export to XLS] (autor skirptu: [[Michal Certicky|Michal Čertický]])
+
'''Bakalárske práce najdete v AISe'''. Hľadajte dôkladne - t.j. nastavte si filter raz na práce "neúplné", raz na "úplné" a raz na "schválené", keďže
 +
niektoré témy nájdete v rôznych štádiách schválenia. Tiež si vyhľadajte témy
 +
zadané len pre váš štúdijný program, resp. len pre váš štúdijný odbor, keďže
 +
asi stále sa nájdu aj témy, ktoré nemajú vyplnené obe polia.  
  
[[Media:Bakalarky_AI_0910.xls|7.1.2010: aktuálny zoznam tém, ktoré boli vybraté]]
+
(zadávatelia: témy, ktoré tu boli zverejnené, si nájdite v histórii tejto stránky)
 
+
'''Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2009/2010 okolo 18. septembra'''
+
 
+
Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce.
+
Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.
+
  
 
Prosím preštudujte si aj stránky  
 
Prosím preštudujte si aj stránky  
  
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo13 PREZENTÁCIE ZO SEMINÁRA 3.10.2013]
 
*[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika, odporúčania pre študentov]]
 
*[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika, odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
 
* [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
== Aplikované témy ==
 
 
* Softec/Centaur, Milan Foriš, mforis[[Image:zavinac.gif|@]]centaur.sk
 
** [[BakTema Mondrian|Peter Franz - Mondrian]]
 
** [[BakTema Implementacia OpenID identity poskytovatela|Peter Rybár - Implementácia OpenID identity poskytovateľa]]
 
** [[BakTema Implementacia web aplikacie pre evidenciu a publikovanie elektronickych dokumentov s moznostou fulltextveho vyhladavania|Peter Rybár - Implementácia web aplikácie pre evidenciu a publikovanie elektronických dokumentov s možnosťou fulltextvého vyhľadávania]]
 
** [[BakTema RIA v podnikovych aplikáciach a .NET RIA Services|Ondrej Svačina - RIA v podnikových aplikáciách a .NET RIA Services]] (obsadené)
 
 
* Whitestein Technologies s r.o., Martin Bartoš
 
** Získavanie a spracovanie dát z GPS modulov integrovaných do 3G WWAN adaptérov, obsadené
 
 
* Mikrostep HDO, Ivan Trup
 
** Implementácia modulu pre on-line komunikáciu operátorských terminálov s RS MicroStep, obsadené Anton Szorad
 
 
* [[Martin Balaz|Martin Baláž]], balaz [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[GPS software pre mobil|GPS software pre mobil]]
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema IP Judge|IP Judge]]
 
** [[BakTema FLL and RoboCup Evaluation and Results Reporting|FLL/RoboCup Evaluation and Results Reporting]]
 
** [[BakTema Meeting Planner for DAI web|Meeting Planner for DAI web]]
 
** [[BakTema Gmail personal assistant|Gmail personal assistant]]
 
** [[BakTema Research Desktop|Research Desktop]]
 
 
* [[Maria Markosova|Mária Markošová]], markosova [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Tvorba prikladov na cvicenia z Evolucnych algoritmov|Tvorba príkladov na cvičenia z Evolučných algoritmov]]
 
** [[BakTema Tvorba prikladov na cvicenia z Umelej inteligencie 1|Tvorba príkladov na cvičenia z Umelej inteligencie 1]]
 
** [[BakTema Analyza roznych typov sieti pomocou dostupneho softveru|Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru]]
 
** [[BakTema Tvorba softveru na vytvaranie dynamickych sieti|Tvorba softvéru na vytváranie dynamických sietí ]]
 
 
* [[Martin Cajagi|Martin Čajági]], cajagi [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Rozsirenie a uprava simulacneho softvaru pre tvorbu dynamickych sieti|Rozšírenie a úprava simulačného softvéru na tvorbu dynamických sietí]]
 
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Detekcia nebezpecnych javov|Detekcia nebezpečných javov]]
 
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Obnova zalohovanych dat v Linuxe|Obnova zálohovaných dát v Linuxe]] (obsadené)
 
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Cvicenia z C|Cvičenia z C++ založené na návrhovom vzore  Test Drive Development]](obsadené)
 
 
== Počítačová grafika a spracovanie obrazov ==
 
 
* [[Michal Cervenansky|Michal Červeňanský]], cervenansky [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[BakTema Generovanie LH histogramu na GPU|Generovanie LH histogramu na GPU]]
 
** [[BakTema Navrh a implementovanie vypoctov pre objemove data vykonavane na GPU|Návrh a implementovanie výpočtov pre objemové dáta vykonávané na GPU]]
 
** [[BakTema Navrh a vyvoj GUI pre zobrazovanie objemovych dat pomocou vizualizacneho enginu|Návrh a vývoj GUI pre zobrazovanie objemových dát pomocou vizualizačného enginu]]
 
** [[BakTema Navrh a vyvoj weboveho rozhrania pre zobrazovanie objemovych dat pomocou vizualizacneho enginu|Návrh a vývoj webového rozhrania pre zobrazovanie objemových dát pomocou vizualizačného enginu]]
 
** [[BakTema Navrh a implementacia modulu pre vizualizacny system pracujuci s objemovymi datami|Návrh a implementácia modulu pre vizualizačný systém pracujúci s objemovými dátami]]
 
** [[BakTema Vypocet dvojrozmernej Delaunayovej triangulacie v spojitom priestore na GPU|Výpočet dvojrozmernej Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU]]
 
 
* [[Michal Hucko|Michal Hučko]], Michal.Hucko [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Renderovaci plugin pre vizualizacny engine implementujuci OASVAS za pouzitia shaderov|Renderovací plugin pre vizualizačný engine implementujúci OAS/VAS za použitia shaderov]]
 
** [[BakTema GUI pre vizualizacny engine|GUI pre vizualizačný engine]]
 
** [[BakTema Konzolove rozhranie pre vizualizacny engine s podporou animacie|Konzolové rozhranie pre vizualizačný engine s podporou animácie]]
 
 
* [[Silvester Czanner|Silvester Czanner]], czanner [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[fMRI image analysis techniques|fMRI image analysis techniques]]
 
** [[Segmentation techniques used in microscopic imaging|Segmentation techniques used in microscopic imaging]]
 
 
* [[Milos Sramek|Miloš Šrámek]], milos.sramek [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[Volume data smoothing by anisotropic diffusion|Vyhladzovanie objemových dát metódou anizotropnej difúzie / obsadené]]
 
** [[Help a priklady pre system f3d na spracovanie objemovych dat|Help a príklady pre systém f3d na spracovanie objemových dát]]
 
 
* [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]], sikudova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[Depth perception|Depth perception]] - téma je zadaná
 
** [[Image (de)quantization|Image (de)quantization]] - téma je zadaná
 
** Gamut mapping - téma je zadaná
 
** [[Individual IP topic|Individual IP topic]]
 
 
* [[Zuzana Cernekova|Zuzana Černeková]], cernekova [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
 
** Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
 
** Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 
 
* [[Peter Borovsky|Peter Borovský]], Peter.Borovsky [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[BakTema 3D Engines for Virtual Cities|3D Engines for Virtual Cities]]
 
** [[BakTema Rychle generatory georeliefu|Rýchle generátory georeliéfu]]
 
** [[BakTema Tvorba HDR textur pre modely realnych budov|Tvorba HDR textúr pre modely reálnych budov]] (obsadené)
 
 
* [[Roman Durikovic|Roman Ďurikovič]], Roman.Durikovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** '''Uprednostňujem študentov, s ktorými sa stretnem na svojich prednáškach. Pozrite si aj diplomové témy, mnohé sa dajú formulovať aj ako bakalárska práca.'''
 
** Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt. Pozorovanie mikroštruktúry náterov.
 
** Meranie parametrov vzhľadu BRDF a ich zmena počas tvrdnutia laku.
 
** Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
 
** Tvorba fotografii automobilových lakov s veľkým dynamickým rozsahom (HDR) s detailmi metalických pigmentov a návrh metód na tvorbu týchto detailných fotografii.
 
** Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
 
** Meranie vnímaných vonkajších optických efektov lesku [Bril] na pigmentových, metalických a perleťových lakoch.
 
** Vnímanie lesku [Bril] na rôznych plochách, keďže konečný vzhľad náteru je závislý od tvaru plôch na výrobku.
 
** Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
 
** Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
 
** Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
 
** Tvorba scén po daždi zo vstupných 3D scén.
 
* Numerické
 
** [[Numerika cv18|Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.]]
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
 
** Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
 
** Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 
* Prehľadové
 
** [[Prehlad meracich zariadeni BRDF|Prehľad meracích zariadení BRDF (alebo BTF, SVBRDF), ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.]]
 
** Popis teorie a meracích zariadení štandartne používaných v priemysle na meranie farebných odchýlok a farebných vlastností.
 
** Prehlad analytickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
 
** Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
 
** [[BakTema Prehlad standartnych primyselnych merani|Prehľad štandartných priemyselných meraní pri porovnávaní farieb.]]
 
** [[Prehlad zariadeni na snimanie farby a kompoziciu laku|Prehľad zariadeniach na snímanie farby pričom ukáže kompozíciu daného laku.]]
 
** Prehľad 3D displejov pre potreby centra ALFA (napr. monitory, tv).
 
** Prehľad 3D scanovacich zariadeni pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad 3D tlačiarní pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad komerčných stereo zobrazovacích zariadení pre potreby centra ALFA.
 
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[Spracovanie 3D modelov|Spracovanie 3D modelov]]
 
** [[BakTema Prelet stvorrozmernou kockou|Prelet štvorrozmernou kockou]]
 
 
* [[Matej Novotny|Matej Novotný]], mnovotny [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[WORF | Web-based organizer of rooms and furniture (WORF)]]
 
** [[Visual chat with focus plus context|Visual chat with focus+context (obsadene)]]
 
** [[Graphical RSS reader|Graphical RSS reader (obsadene)]]
 
** [[Online builder of image-based presentations|Online builder of image-based presentations]]
 
 
* [[Martin Samuelcik|Martin Samuelčík]], samuelcik [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** Zobrazenie animovanej oblohy
 
** Prenos 3D dat v sieti
 
** Streaming video textúr v prostredí OpenGL
 
** Prehľad možností zobrazenia 3D obsahu vo webových prehliadačoch
 
** XML štandard pre popis panorám
 
 
== Reprezentácia znalostí a nemonotónna logika ==
 
 
* [[Martin Balaz|Martin Baláž]], balaz [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[Modelovanie ontologii pomocou editora Protege|Modelovanie ontológií pomocou editora Protégé]]
 
** [[Logicke programovanie v hrach|Logické programovanie v hrách]]
 
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[Modelovanie pravnych dokumentov pomocou logickych programov|Modelovanie právnych dokumentov pomocou logických programov]]
 
 
* [[Ján Šefránek|Ján Šefránek]], sefranek [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[ Ambient intelligence. Návrh scenára a jeho implemantácia. (Priestor pre 4 bakalárske práce.)| Ambient intelligence. Návrh scenára a jeho implemantácia. (Priestor pre 4 bakalárske práce.)]]
 
 
 
 
==  Deklaratívne Programovanie ==
 
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk - ''témy sú pre tento rok kvôli vývoju jazyka CL neaktuálne''
 
** [[BakTema Efektivne stromove struktury v CL|Efektívne stromové štruktúry v CL]]
 
** [[BakTema Implementacia casti XPath v CL|Implementácia (časti) XPath v CL]]
 
** [[BakTema Efektivne rozpoznavanie regularnych vyrazov v CL|Efektívne rozpoznávanie regulárnych výrazov v CL]]
 
** [[BakTema Rozpoznavanie bezkontextovych gramatik v CL|Rozpoznávanie bezkontextových gramatík v CL]]
 
 
* [[Peter Borovansky|Peter Borovanský]], borovan [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Paradigma reflexivnosti v programovacich jazykoch|Paradigma reflexívnosti v programovacích jazykoch]]
 
** [[BakTema Uniformna implementacia unifikacnych algoritmov|Uniformná implementácia unifikačných algoritmov]]
 
** [[BakTema Mobilné prostredie pre tvorbu hier|Mobilné prostredie pre tvorbu hier/zadaná]]
 
** [[BakTema Mobilná aplikácia pre Geocaching|Mobilná aplikácia pre Geocaching/zadaná]]
 
** [[BakTema Mobilný plánovač trás na základe grafikonu MHD|Mobilný plánovač trás na základe grafikonu MHD/zadaná]]
 
** [[BakTema Dispečing vozidiel MHD|Dispečing vozidiel MHD/zadaná]]
 
** [[BakTema Statická analýza programov v Jave|Statická analýza programov v Jave]]
 
** [[BakTema Mobilné aplikácie|Mobilné aplikácie/téma upresnená po dohode]]
 
** [[BakTema Distribuovana komunikacna siet|Distribuovaná komunikačná sieť]]
 
 
* [[Dusan Guller|Dušan Guller]], guller [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
 
** Pre rule-based jazyk Clips
 
 
* [[Jan Komara|Ján Komara]], komara [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk Deklaratívne programovanie]
 
** [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk Špecifikácia a verifikácia programov]
 
 
* [[Damas Gruska|Damas Gruska]], Damas.Gruska [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** 10 tém: [[BakTema Jazyky modely a nastroje|Jazyky modely a nástroje na modelovanie, špecifikáciu a verifikáciu a ich aplikácie]]
 
 
== Neurónové siete ==
 
 
* [[Pavol Vanco|Pavol Vančo]], vanco [[Image:zavinac.gif|#]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Modeling and Visualization of GTM model/en|Modeling and Visualization of GTM model]]
 
 
* [[Igor Farkas|Igor Farkaš]], farkas [[Image:zavinac.gif|#]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Uloha riadenia pomocou rekurentnej siete|Úloha riadenia pomocou rekurentnej neurónovej siete s echo stavmi]]
 
** [[BakTema Generovanie melodii pomocou neuronovej siete s echo stavmi|Generovanie melódií pomocou neurónovej siete s echo stavmi]]
 
** [[BakTema Testovanie modelu Deep Belief Network|Testovanie modelu Deep Belief Network]]
 
 
== Robotika ==
 
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Robot pre sutaz ISTROBOT|Robot pre súťaž ISTROBOT]]
 
** [[BakTema Vizuálny systém pre Robotour|Vizuálny systém pre Robotour]]
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Robot Sailing Simulator|Robot Sailing Simulator]]
 
** [[BakTema New Motor Driver Low-level Implementation for NXT|New Motor Driver Low-level Implementation for NXT]]
 
** [[BakTema Probabilistic Mapping in Remotely-Operated Robotics Laboratory|Probabilistic Mapping in Remotely-Operated Robotics Laboratory]]
 
** [[BakTema Robotics Simulators|Robotics Simulators]]
 
** [[BakTema Bayesian Robot Programming|Bayesian Robot Programming]]
 
** [[BakTema RoboCup Rescue Simulation League|RoboCup Rescue Simulation League]]
 
** [[BakTema Simulated RoboCup Standard Platform League|Simulated RoboCup Standard Platform League]]
 
** [[BakTema Robot Localization using Distance Sensors|Robot Localization using Distance Sensors]]
 
** [[BakTema RoboTour|RoboTour]]
 
** [[BakTema Visual System for SBOT robot|Visual System for SBOT robot]]
 
** [[BakTema SBOT Sokoban|SBOT Sokoban]]
 
** [[BakTema Using Robots in Secondary School Curriculum|Robots in Secondary School Curriculum]]
 
 
== Evolučné výpočty ==
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Indirect Representations for Evolutionary Design|Indirect Representations for Evolutionary Design]]
 
** [[BakTema Evolution of Finite-State Automata|Evolution of Finite-State Automata]]
 
** [[BakTema Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design|Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design]]
 
 
== Umelý život ==
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Autopoiesis|Autopoiesis in Artificial Life]]
 
 
== Machine Learning ==
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Factored MDPs|Factored MDPs]]
 
** [[BakTema RL in Robotics|RL in Robotics]]
 
 
== Web ==
 
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Strukturovany editor XSLT v prehliadaci|Štruktúrovaný editor XSLT v prehliadači]] (obsadené)
 
** [[BakTema Frameworky pre webove aplikacie|Frameworky pre webové aplikácie]] (obsadené)
 
 
* [[Michal Certicky|Michal Čertický]], certicky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Online RPG hra v PHP a MySQL|Online RPG hra v PHP a MySQL]]
 
 
* [[Frantisek Gyarfas|František Gyárfáš]], gyarfas [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** Pre tento rok mám už plný počet prihlásených študentov
 
** [[BakTema Interaktivny portal pre vyuku programovacieho jazyka C++|Interaktívny portál pre výuku programovacieho jazyka C++]]
 
** [[BakTema Inteligentny formular za pomoci mikroinferencie|Inteligentný formulár za pomoci mikroinferencie]]
 
** [[BakTema Analyza efektivnosti pouzivania portalov |Analýza efektívnosti používania portálov]]
 
** [[BakTema Vyhladavanie suborov rozneho formatu a zobrazenie ich obsahu pomocou metodologie AJAX|Vyhľadávanie súborov rôzneho formátu a zobrazenie ich obsahu pomocou metodológie AJAX]]
 
 
* [[Peter Borovsky|Peter Borovský]], Peter.Borovsky [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[BakTema Web pre bezecku komunitu|Web pre bežeckú komunitu]] (zrušené)
 
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Automatické generovanie obsahu v CMS systéme Joomla|Automatické generovanie obsahu v CMS systéme Joomla]] (obsadené)
 
** [[BakTema Univerzálny template pre CMS systém Joomla|Univerzalny template pre CMS system Joomla]] (obsadené)
 
 
* [[Michal Maly|Michal Malý]], maly [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Co vsetko sa da zistit o navstevnikovi stranky|Čo všetko sa dá zistiť o návštevníkovi stránky?]] [zadaná - Milan Vrskovy ] - téma zameraná na web, bezpečnosť a pravdepodobnostné odvodzovanie
 
 
== Spracovanie prirodzeného jazyka ==
 
 
* [[Michal Maly|Michal Malý]], maly [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Fyzikalna Eliza|Fyzikálna Eliza]] [obsadene Miroslav Kocun]
 
 
== Linux, otvorený softvér, otvorený obsah ==
 
* [[Milos Sramek|Miloš Šrámek]], milos.sramek [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[Modularny simulator mikroprocesora 8080 na edukacne ucely|Modulárny simulátor mikroprocesora 8080 na edukačné účely (obsadené)]]
 
** [[Mapy pre turistov v opensource prostredí|Mapy pre turistov v opensource prostredí]]
 
 
* [[Marek Nagy]], mnagy [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk ('''2010/11''')
 
** Efektívny manažment linuxovej učebne z pozície vyučujúceho na ZŠ. (obsadené - Rasťo Pánis)
 
 
== Bioinformatika ==
 
 
* [[Tomas Vinar|Tomáš Vinař]] a [[Brona Brejova|Broňa Brejová]] (tomas.vinar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk a brona.brejova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk)
 
** [http://compbio.fmph.uniba.sk/temy.php Viacero tém bakalárskych a magisterských prác v oblasti bioinformatiky]
 
 
* [[Maria Markosova|Mária Markošová]], markosova [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk (obsadena tema Durkaj Jan)
 
** [[Hladanie funkcnych sieti mozgu|Hľadanie funkčných sietí mozgu]]
 
 
 
  
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 01:57, 18 October 2013

Zoznam tém pre bakalárske práce

Bakalárske práce najdete v AISe. Hľadajte dôkladne - t.j. nastavte si filter raz na práce "neúplné", raz na "úplné" a raz na "schválené", keďže niektoré témy nájdete v rôznych štádiách schválenia. Tiež si vyhľadajte témy zadané len pre váš štúdijný program, resp. len pre váš štúdijný odbor, keďže asi stále sa nájdu aj témy, ktoré nemajú vyplnené obe polia.

(zadávatelia: témy, ktoré tu boli zverejnené, si nájdite v histórii tejto stránky)

Prosím preštudujte si aj stránky