Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

Výskum

  • deep learning
  • rekurentné siete

Publikácie

(zatiaľ žiadne)

Revision as of 18:28, 27 February 2015 by Kuzma (Talk | contribs) (Fotka, linky na predmety + SK názvy)