Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

  • Základy programovania (2-IKV-105)

Výskum

  • deep learning
  • rekurentné siete

Publikácie

(zatiaľ žiadne)

Revision as of 00:39, 1 October 2014 by Kuzma (Talk | contribs)