Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

Výskum

Publikácie

Revision as of 15:39, 27 September 2014 by Kuzma (Talk | contribs) (Created my personal page)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)