(akutalizácia pre letný semester)
(Aktualizované pre 2019/2020.)
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/neuro/ Neurónové siete (2-AIN-132/15)]
+
([http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/teaching Minulé semestre].)
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Tatrabot/sk Princípy počítačov – Systémové programovanie (1-AIN-186/15)]
+
 
+
([http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/teaching Všetky semestre].)
+
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
  
* postupné učenie
 
 
* deep learning
 
* deep learning
* rekurentné siete
+
* postupné učenie
 +
* dynamika hlbokých neurónových sietí
 +
* interpretácia hlbokých neurónových sietí
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
  
* Kuzma T., Farkaš I.: Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie. In ''Kognícia a umelý život''. 99–102. 2015.
+
Tomáš Kuzma a Igor Farkaš. Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie. Konferencia Kognícia a umelý život (KUŽ), Trenčianske Teplice, Slovakia, May 25-28, 2015. V konferenčnom zborníku, strany 99–102.
 +
 
 +
Tomáš Kuzma a Igor Farkaš. Computational Analysis of Learned Representations in Deep Neural Network Classifiers. 2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Rio de Janeiro, Brazil, July 8-13, 2018. V konferenčnom zborníku, strany 4420–4427.
 +
 
 +
Tomáš Kuzma a Igor Farkaš. Embedding Complexity of Learned Representations in Neural Networks. International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Münich, Germany, September 17-19, 2019. V konferenčnom zborníku, 2. diel, strany 518–528.
  
 
}}
 
}}

Revision as of 10:58, 20 September 2019

Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

(Minulé semestre.)

Výskum

  • deep learning
  • postupné učenie
  • dynamika hlbokých neurónových sietí
  • interpretácia hlbokých neurónových sietí

Publikácie

Tomáš Kuzma a Igor Farkaš. Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie. Konferencia Kognícia a umelý život (KUŽ), Trenčianske Teplice, Slovakia, May 25-28, 2015. V konferenčnom zborníku, strany 99–102.

Tomáš Kuzma a Igor Farkaš. Computational Analysis of Learned Representations in Deep Neural Network Classifiers. 2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Rio de Janeiro, Brazil, July 8-13, 2018. V konferenčnom zborníku, strany 4420–4427.

Tomáš Kuzma a Igor Farkaš. Embedding Complexity of Learned Representations in Neural Networks. International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Münich, Germany, September 17-19, 2019. V konferenčnom zborníku, 2. diel, strany 518–528.