(update pre zimný semester 2015/2016)
(akutalizácia pre letný semester)
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/ip/ Základy programovania (2-IKV-105)]
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/neuro/ Neurónové siete (2-AIN-132/15)]
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/ici/ Úvod do výpočtovej inteligence (2-IKV-115)]
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Tatrabot/sk Princípy počítačov – Systémové programovanie (1-AIN-186/15)]
 +
 
 +
([http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/teaching Všetky semestre].)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 21:32, 12 March 2018

Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

(Všetky semestre.)

Výskum

  • postupné učenie
  • deep learning
  • rekurentné siete

Publikácie

  • Kuzma T., Farkaš I.: Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie. In Kognícia a umelý život. 99–102. 2015.