(update pre nový semester)
Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = I-11
+
   | room    = I-5
 
   | email    = kuzma[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = kuzma[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/
 
   | web      = http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* Základy programovania (2-IKV-105)
+
* Neural networks (1-AIN-480)
 +
* Selected topics of computer science II (2-AIN-205)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 16:25, 9 February 2015

Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

  • Neural networks (1-AIN-480)
  • Selected topics of computer science II (2-AIN-205)

Výskum

  • deep learning
  • rekurentné siete

Publikácie

(zatiaľ žiadne)