Diplomové témy a okruhy

  • Určovanie atribútov BRDF ako napr. lesk z jedného snímku alebo sekvencie snímkou povrchu materiálu. Vytváranie databázy, resp. vyhľadávanie v databáze materiálov na základe optických vlastností.


Témy s možným využitím balíka Mathematica pre vytváranie demonštračných projektov http://demonstrations.wolfram.com/:

  • Automatické generovanie problémov pre kurz Matematické Modelovanie a ich postupne riešenia a návody. Numerické riešenia vybraných problémov. Implementácia demonštračnej aplikácie.
  • Automatické zobrazovanie funkcii 7 dimenzii a interaktívna manipulácia parametrov BRDF, test splnenia vlastnosti BRDF, export dát, demonštračná aplikácia. Funkcia BRDF predstavuje matematický model odrazu svetla. Tento model zahŕňa atribúty ako napr. lesk, trblietanie alebo albedo. Dané parametre by mali byť v demonštračnej aplikácií plne editovateľné.
  • Automatické zobrazovanie funkcii 7 dimenzii a interaktívna manipulácia parametrov BSSRDF, test splnenia vlastnosti BSSRDF, export dát, demonštračná aplikácia. Funkcia BSSRDF modeluje pod-povrchový rozptyl svetla v materiály. Demonštračná aplikácia by mala modelovať a vhodne vizualizovať javy spojené s takýmto rozptylom svetla.