m
Line 108: Line 108:
  
 
Takto sa dáva preč obsah zo začiatku stránky:
 
Takto sa dáva preč obsah zo začiatku stránky:
 +
 +
[[#anchor test]]
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Revision as of 23:55, 6 October 2008

Normálny text

Len sa sem niečo napíše a hotovo, funguje...

tučné písmo

kurzíva

Veľký nadpis

Menší nadpis

Ešte menší nadpis

Najmenší nadpis

Odrážky

 • jednoducho
 • začneme riadok hviezdičkou
 1. podobne aj číslovaný zoznam
 2. druhá položka
  1. takto je ďalšia úroveň číslovania
  2. a nový riadok
   • sa
   • aj
   • kombinovať
 3. stačí

math test

<math>a^2 + b^2 = c^2</math> <math>\sum_{i=1}^n = \frac{n(n+1)}{2}</math> <math>\sqrt{1-e^2}</math>

<math>e^{i \pi} + 1 = 0 \,</math>

<math> \frac{3}{6}*\frac{4}{6}*\Bigg(\frac{{e^{\frac{{{(65-74.6)}^2}}{2*62.3}}}}{{\sqrt{2*\pi *62.3}}}\Bigg)*\Bigg(\frac{{e^{\frac{{{(70-86.2)}^2}}{2*94.7}}}}{{\sqrt{2*\pi *94.7}}}\Bigg) </math>

<math>\Theta (\Omega) \frac{ x \alpha i \beta \gamma \delta \xi^n}{\omega \frac{\pi^2} \theta \lambda_i \mu \chi^2}</math>

Obrázky

Mariatheresia.jpg upload gibts links in der toolbox

Test Media Files

Ako vložiť niečo iné ako obrázok? Napríklad takto: Toto je v pdf t.j. stlaci sa trubka - media file link, ulozim a potom stlacim a uploadnem.

Tabuľky

C Meno Priezvisko
1 Jozef Mrkvicka
2 Anca Malinova
3 Mária Rázusová Martáková

Keď majú byť s okrajom, môžu:

C Meno Priezvisko
1 Jozef Mrkvicka
2 Anca Malinova
3 Mária Rázusová Martáková
ak je prvý znak medzera,
používa sa neproporcionálne písmo v osobitnom 
rámčeku


alebo možno vytvoriť okienko s textom,
lebo väčšina HTML tagov funguje priamo...
takže napr. nové riadky sa robia pomocou <br>

Toto je linka na inú wiki stránku: Education

Takto sa to urobí s iným popisom: Výuka

A podobne sa robia aj externé URL linky, bez popisu možno napísať priamo adresu: http://www.uniba.sk/ alebo s popisom do hranatých zátvoriek: fakulta.

Takto sa dáva preč obsah zo začiatku stránky:

#anchor test