Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 6.5.2011 (aplikovaná informatika a kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 03.06.2011.

Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác

Nasledujúce dokumenty vychádzajú zo smernice rektora - vnútorného predpisu č.5/2010.
Pozri tiež: informácie fakulty
  • Nové: Potvrdenie o originalite, ktoré má z AIS dodať študent v spolupráci so školiteľom
  • Vyplnený titulný list záverečnej práce 1x
  • Potvrdenie o odovzdaní diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x
  • Vyplnená licenčná zmluva 3x, ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

Posudky

(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.


Revision as of 02:05, 30 April 2011 by Petrovic (Talk | contribs)