m
Line 15: Line 15:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
<!--
+
* <font color=red>Nové:</font> Potvrdenie o originalite, ktoré má z AIS dodať študent v spolupráci so školiteľom
Vyplnený [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_4.pdf titulný list] záverečnej práce 1x
+
* Vyplnený [[Media:titul.pdf|titulný list]] záverečnej práce 1x
-->
+
* [https://stella.uniba.sk/zkp Potvrdenie o odovzdaní] diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x
Vyplnený [[Media:titul.pdf|titulný list]] záverečnej práce 1x
+
* Vyplnená [[Media:zav_prace_2.pdf|licenčná zmluva]] 3x, ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať
 +
** [[Media:zav_prace_vyhl.pdf|Vyhlásenie]] 3x
  
[https://stella.uniba.sk/zkp Potvrdenie o odovzdaní] diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x
+
== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ==
  
<!--Vyplnená [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_2.pdf licenčná zmluva] 2x
+
*je potrebné si potvrdiť tlačivo [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_3.pdf Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''
-->
+
Vyplnená [[Media:zav_prace_2.pdf|licenčná zmluva]] 3x
+
  
<!-- príp. dodatok: [[Media:dodatok.pdf|dodatok]] 3x -->
+
== Posudky ==
  
Ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať
+
(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.
  
<!--
+
__notoc__
[http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_vyhl.pdf Vyhlásenie] 2x
+
-->
+
[[Media:zav_prace_vyhl.pdf|Vyhlásenie]] 3x
+
 
+
po obhájení diplomovej/bakalárskej práce je potrebné si potvrdiť tlačivo
+
 
+
[http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_3.pdf Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1x
+
 
+
toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''
+
 
+
'''Posudky''' (školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.
+

Revision as of 02:05, 30 April 2011

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 6.5.2011 (aplikovaná informatika a kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 03.06.2011.

Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác

Nasledujúce dokumenty vychádzajú zo smernice rektora - vnútorného predpisu č.5/2010.
Pozri tiež: informácie fakulty
  • Nové: Potvrdenie o originalite, ktoré má z AIS dodať študent v spolupráci so školiteľom
  • Vyplnený titulný list záverečnej práce 1x
  • Potvrdenie o odovzdaní diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x
  • Vyplnená licenčná zmluva 3x, ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

Posudky

(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.