Line 1: Line 1:
 
= Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác =
 
= Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác =
  
'''Diplomové práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy
+
Aktualizované informácie: 3.5.2011
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do '''6.5.2011''' (aplikovaná informatika a kognitívna veda)<br>
+
 
'''Bakalárske práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy
+
Termín odovzdania diplomovej práce: '''6.5.2011''' do 19:00 hod.<br>
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do '''03.06.2011'''.
+
Termín odovzdania bakalárskej práce: '''03.06.2011'''
 +
Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)
  
 
Odporúčame prečítať si [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2669 informácie fakulty o záverečných prácach].
 
Odporúčame prečítať si [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2669 informácie fakulty o záverečných prácach].
  
Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:
+
== Úlohy študenta ==
 +
 
 +
# Získať od školiteľa 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' (tlačivo FMFI zadanie ZP) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZDP je potrebné '''zviazať do každej odovzdanej kópie''' (do jednej kópie originál, do zvyšných stačia kópie) a '''nascanovnú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce'''.
 +
# Zistiť v AIS2 36-miestny hexadecimálny kód práce, ktorý možno napísať buď na obal práce alebo na titulný list. Kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 +
# Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčnú zmluvu.
 +
# Odovzdať nasledujúce dokumenty:
 +
## 3x diplomovú prácu so zaviazaným a podpísaným ZDP (školiteľ, oponent, knižnica)
 +
## 3x licenčná zmluva (študent, knižnica, archív)
 +
## 1x kópia titulného listu práce (archív)
 +
## 1x kópia ZDP (archív)
 +
 
 +
 
 +
=== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ===
 +
 
 +
* je potrebné si potvrdiť tlačivo [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_3.pdf Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddel
 +
 
  
# '''AK''' nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa) <ol><li> 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podísané študentom a vedúcim práce</li><li> 3x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,</ol>'''TAK''' od školiteľa získa PDF zo systému AIS a následne zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
+
== Úlohy školiteľa ==
# v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
+
# študent naskenuje podpísané tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.
+
# po vložení práce do AIS2 a jej označení ako finálnej, študent vytlačí:
+
## 3x licenčnú zmluvu z AIS2 a podpíše ju
+
## 1x [[Media:titul.pdf|titulný list]] práce
+
## 3x výsledok originality z AIS2 ('''<font color=red>cca 24 hodín po vložení práce do AIS2</font>''')
+
# do 6.mája, 19:00 odovzdá na sekretariáte KAI (i24)
+
## všetky vytlačené veci z predchádzajúceho bodu
+
## 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom a vedúcim práce
+
# katedra zabezpečí vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
+
  
== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ==
+
# Vytlačiť a odovzdať študentovi ZDP (tlačivo FMFI zadanie ZP zo systému AIS2)
 +
# Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (neodkladne po odovzdaní práce a vygenerovaní protokolu systémom)
 +
# Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k obidvom protokolom o originalite (2ks, sekretariát katedry, 30.5.2011 pre diplomové práce, 20.6.2011 pre bakalárske práce)
 +
enie'''
  
*je potrebné si potvrdiť tlačivo [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_3.pdf Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''
+
== Úlohy katedry ==
  
== Posudky ==
+
# Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 +
# Zabezpečiť posudok oponenta v prípade diplomových prác.
  
(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.
 
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Revision as of 11:59, 3 May 2011

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované informácie: 3.5.2011

Termín odovzdania diplomovej práce: 6.5.2011 do 19:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce: 03.06.2011 Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (tlačivo FMFI zadanie ZP) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZDP je potrebné zviazať do každej odovzdanej kópie (do jednej kópie originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovnú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
 2. Zistiť v AIS2 36-miestny hexadecimálny kód práce, ktorý možno napísať buď na obal práce alebo na titulný list. Kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 3. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčnú zmluvu.
 4. Odovzdať nasledujúce dokumenty:
  1. 3x diplomovú prácu so zaviazaným a podpísaným ZDP (školiteľ, oponent, knižnica)
  2. 3x licenčná zmluva (študent, knižnica, archív)
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív)
  4. 1x kópia ZDP (archív)


Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce


Úlohy školiteľa

 1. Vytlačiť a odovzdať študentovi ZDP (tlačivo FMFI zadanie ZP zo systému AIS2)
 2. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (neodkladne po odovzdaní práce a vygenerovaní protokolu systémom)
 3. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k obidvom protokolom o originalite (2ks, sekretariát katedry, 30.5.2011 pre diplomové práce, 20.6.2011 pre bakalárske práce)

enie

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudok oponenta v prípade diplomových prác.