m
Line 2: Line 2:
  
 
'''Diplomové práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy
 
'''Diplomové práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do '''23.04.2010''' (aplikovaná informatika), resp. do '''7.5.2010''' (kognitívna veda)<br>
+
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do '''6.5.2011''' (aplikovaná informatika a kognitívna veda)<br>
 
'''Bakalárske práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy
 
'''Bakalárske práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do '''11.06.2010'''.
+
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do '''03.06.2011'''.
  
 
== Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác ==
 
== Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác ==

Revision as of 13:02, 7 April 2011

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 6.5.2011 (aplikovaná informatika a kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 03.06.2011.

Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác

Nasledujúce dokumenty vychádzajú zo smernice rektora - vnútorného predpisu č.5/2010.
Pozri tiež: informácie fakulty

Vyplnený titulný list záverečnej práce 1x

Potvrdenie o odovzdaní diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x

Vyplnená licenčná zmluva 2x


Ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať

Vyhlásenie 2x

po obhájení diplomovej/bakalárskej práce je potrebné si potvrdiť tlačivo

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x

toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Posudky (školiteľa a oponenta) sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2010 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce do 18.6.2010.