m
(Oprava odkazu na tlacivo)
 
(47 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác =
+
{{DISPLAYTITLE:Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác}}
 +
= Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác =
  
[[Media:vzor_prace.pdf|Vzor prvých strán záverečnej práce]]
+
Aktualizované: máj 2021
  
Aktualizované informácie: apríl 2016
+
Odporúčame prečítať si [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/zaverecne-prace/ informácie fakulty o záverečných prácach].
  
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2015/2016 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2015/2016 str. 39 ).
+
[[Media:vzor_prace.pdf|Vzor prvých strán záverečnej práce]]
  
Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2016 (streda)''' do '''15:00'''hod.<br>
+
* Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce
  
Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.05.2016 (streda)''' do '''15:00'''hod.<br>
+
== Termíny ==
Termín odovzdania bakalárskej práce: <strike>'''16.05.2016 (pondelok)'''</strike> do '''15:00''' hod. <br>
+
  
<blockquote><i>
+
[[Important Dates for State Examinations and Final Theses/sk|Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác]]
Dobry den, (26.4.2016)
+
 
+
vzhladom na poziadavku viacerych kolegov som sa rozhodol posunut termin odovzdania bakalarskych prac na 31.V. 2016
+
 
+
s pozdravom
+
 
+
D. Gruska
+
 
+
Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)
+
Prosím študentov ktorí majú školiteľa z iného pracoviska ako je KAI, aby toto oznámili pri odovzdávaní prác.
+
</i></blockquote>
+
 
+
Odporúčame prečítať si [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2669 informácie fakulty o záverečných prácach].
+
  
 
== Úlohy študenta ==
 
== Úlohy študenta ==
  
# Získať od školiteľa 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce (ZP)'', ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, <span style="text-decoration: line-through;">garant</span>). Podpísané ZP je potrebné '''zviazať do každej odovzdanej práce''' (do jednej práce '''originál''', do zvyšných stačia kópie) a '''nascanovanú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce'''.
+
# Získať od školiteľa 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce '''(ZP)''' '', ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ).  
# Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy (jeden štvorstranový PDF súbor).  
+
# Zabezpečiť ''' ''všade'' totožný názov práce''' – v AIS, v zadaní práce, v PDF práce, vo vytlačenej a zviazanej práci (dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). '''Nesmie mať bodku na konci.'''
# Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
+
# Prácu '''odovzdať do systému AIS2''' a označiť ju ako '''finálnu'''. K bakalárskej práci treba odovzdať aj '''elektronickú prílohu''' (ZIP-súbor), v ktorej musia byť:
## 3x diplomovú alebo 3x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať tepelnou väzbou
+
## všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
## 3x licenčná zmluva SK + 3x licenčná zmluva UK (študent, knižnica, archív)
+
## akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
## 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
+
## k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
## 1x kópia ZP (archív ŠO)
+
# Elektronicky vyplniť '''licenčnú zmluvu''' (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/zaverecne-prace/ stránky FMFI o záverečných prácach], časť ''Odovzdanie záverečnej práce v a.r. 2020/21 v čase mimoriadnej situácie'').
## Elektronická príloha  ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )
+
# '''Doručiť na KAI''' nasledujúce dokumenty '''najneskôr dva týždne pred konaním obhajoby''' (v zátvorke je len účel, všetko sa odovzdáva naraz na sekretariáte):
 
+
#* 1× diplomovú alebo bakalársku prácu (pre archív knižnice)
# čísla študijných odborov pre účely titulného listu záverečnej práce :
+
#** zviazanú '''tepelnou väzbou''' – špirálová nie je dovolená, knižná je do archívu zbytočná
## 2511 Aplikovaná informatika
+
#** obsahujúcu '''titulný list''' a '''nepodpísané zadanie práce'''
## 2503 Kognitívna veda
+
#** môže byť tlačená aj obojstranne.
 
+
#* 1× '''podpísané zadanie práce''' (pre archív ŠO)
* '''Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce'''
+
#** Dbajte aby '''podpisy''' – originály boli vždy, všade jedine '''modrým''' perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
 +
#* 1× kópia '''titulného listu''' práce (pre archív ŠO) titulný list nie je totožný s obálkou práce! (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf Vnútorný predpis UK č. 7/2018])
 +
#* Prácu a dokumenty je možné doručiť '''poštou''', do '''podateľne FMFI''', alebo '''po osobnej dohode p. sekretárke''' (kancelária I-24).
 +
#** Poštová adresa: FMFI UK; Zdenka Slobodová, KAI; Mlynská dolina; 842 48 Bratislava
 +
#** E-mail p. sekretárky: zdenka.slobodova{{@}}fmph.uniba.sk
 +
# Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.
  
 
=== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ===
 
=== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ===
  
* je potrebné si potvrdiť tlačivo [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_3.pdf Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''
+
Po obhájení práce je potrebné si potvrdiť tlačivo [https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/tlaciva/Vysporiadanie_KEC.doc Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici , toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''.
  
 
== Úlohy školiteľa ==
 
== Úlohy školiteľa ==
Line 53: Line 45:
 
# '''Predtým ako študent prácu vytlačí''': Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, <span style="text-decoration: line-through;">1x garant</span>)
 
# '''Predtým ako študent prácu vytlačí''': Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, <span style="text-decoration: line-through;">1x garant</span>)
 
# Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 
# Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
# Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2015 pre diplomové práce, DD.MM.2015 pre bakalárske práce)
+
# Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)
  
 
== Úlohy katedry ==
 
== Úlohy katedry ==

Latest revision as of 14:08, 24 June 2021

Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované: máj 2021

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Vzor prvých strán záverečnej práce

 • Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce

Termíny

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP) , ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ).
 2. Zabezpečiť všade totožný názov práce – v AIS, v zadaní práce, v PDF práce, vo vytlačenej a zviazanej práci (dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Nesmie mať bodku na konci.
 3. Prácu odovzdať do systému AIS2 a označiť ju ako finálnu. K bakalárskej práci treba odovzdať aj elektronickú prílohu (ZIP-súbor), v ktorej musia byť:
  1. všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
  2. akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
  3. k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
 4. Elektronicky vyplniť licenčnú zmluvu (viď stránky FMFI o záverečných prácach, časť Odovzdanie záverečnej práce v a.r. 2020/21 v čase mimoriadnej situácie).
 5. Doručiť na KAI nasledujúce dokumenty najneskôr dva týždne pred konaním obhajoby (v zátvorke je len účel, všetko sa odovzdáva naraz na sekretariáte):
  • 1× diplomovú alebo 1× bakalársku prácu (pre archív knižnice)
   • zviazanú tepelnou väzbou – špirálová nie je dovolená, knižná je do archívu zbytočná
   • obsahujúcu titulný listnepodpísané zadanie práce
   • môže byť tlačená aj obojstranne.
  • podpísané zadanie práce (pre archív ŠO)
   • Dbajte aby podpisy – originály boli vždy, všade jedine modrým perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
  • 1× kópia titulného listu práce (pre archív ŠO) – titulný list nie je totožný s obálkou práce! (viď Vnútorný predpis UK č. 7/2018)
  • Prácu a dokumenty je možné doručiť poštou, do podateľne FMFI, alebo po osobnej dohode p. sekretárke (kancelária I-24).
   • Poštová adresa: FMFI UK; Zdenka Slobodová, KAI; Mlynská dolina; 842 48 Bratislava
   • E-mail p. sekretárky: zdenka.slobodova@fmph.uniba.sk
 6. Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

Po obhájení práce je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1×, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie.

Úlohy školiteľa

 1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
 2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudky.