Line 4: Line 4:
 
{{Box|
 
{{Box|
 
== Doctor students Comenius University ==
 
== Doctor students Comenius University ==
 +
2016-XXXX
 +
Mgr. Adam Riečický
 +
Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model
 +
 +
2014-2015
 +
Mgr. Michal Piovarči
 +
Physically-based Skeleton Modelling of Deformable Body Characters.
 +
 
2010-2014
 
2010-2014
Mgr. Michal Chládek  
+
Mgr. Michal Chládek, PhD
 
Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.
 
Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.
  
 
2010-2014
 
2010-2014
Mgr. Martin Madaras  
+
Mgr. Martin Madaras, PhD
 
Deformations Based on Skeleton and Control Fields.
 
Deformations Based on Skeleton and Control Fields.
  

Revision as of 12:46, 12 September 2017

Students Hall

Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.

Doctor students Comenius University

2016-XXXX Mgr. Adam Riečický Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model

2014-2015 Mgr. Michal Piovarči Physically-based Skeleton Modelling of Deformable Body Characters.

2010-2014 Mgr. Michal Chládek, PhD Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.

2010-2014 Mgr. Martin Madaras, PhD Deformations Based on Skeleton and Control Fields.

2009-2013 Mgr. Pavol Fabo, PhD Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.

2008-2013 Mgr. Andrej Mihálik, PhD Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.

2006-2011 Mgr. Juraj Onderík, PhD Particle based fluid dynamics.

2006-2011 Mgr. Tomáš Ágošton Real-time Rendering of Complex Optical Effects.

2006-2011 RNDr. Dominik Ďurikovič Multimodal representation of electronic documents.

Master Students Comenius University

2017 2016 2015 2014

2013

Mgr. Zuzana Páleniková Diffusion effects on a wet paper.
Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.

2011

Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion.
Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.

2010

Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities.
Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.

2009 Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.

2008

Mgr. Filip Zigo Real-time global illumination of dynamic scenes.
Mgr. Juraj Andris VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
Mgr. Andrej Mihálik Algorithm design for real-time rendering of natural waters.

2007

Mgr. Rado Buransky Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
Mgr. Emilia Sudolská Dynamická animácia zmesi kvapalín.
Mgr. Alena Jančigová Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
Mgr. Ivan Šeďo Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.

2006 Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.

2005

Mgr. Pavol Kianička Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.

Bachelor Students Comenius University

2017 Under the defence Simona Streberová Modelovanie vývoja srdca ľudského embrya pomocou implicitných funkcii

2016

Bc. Katarína Šimnová Vývoj programových prostriedkov pre spracovanie dát z plošného detektora röntgenovej štruktúrnej analýzy
Bc. Tomáš Nocar Deformovanie dymu na základe príkladnej animácie

2015 Mgr. Martin Švolík 3D svetelný vizualizér pre návrh osvetlenia koncertov a podujatí

2014

Mgr. Martin Pinter Light transport visualization and perturbations
Bc. Adam Dudík Herný editor vzhľadu karosérií áut

2013 Peter Matkulčík Prehľad techník renderovania objektu z mračna bodov.

2012 Michal Vrana Prehľad techník spracovania atmosferických efektov metódami spracovania obrazu.

2010 Jakub Oveský Tvorba scény po daždi zo vstupnej scény.

2009 Kristína Lidayová Spoločné plochy v bublinových klastroch.

2008

Michal Švirec HDR Images from Photos of Car Paint with Sparkling Effect.
Marcel Varentis Prehľad meracích zariadení BRDF, ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.
Lucia Cáková Vizualizácia rezov analytického BRDF.
Rober Manák Kalibrácia stereoskopických zariadení na báze projektorov.
Robert Smetana Overview of contemporary BRDF models focused on car paint simulation.

2007

Ján Karahuta Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
Juraj Repáš Prehľad HDR zobrazovacích zariadení.
Peter Kuťák Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
Michal Hrobár Nástroj na tvorbu stereogramov.
Peter Gajdoš Stereozobrazovacie zariadenia.

Bachelor students University of saint Cyril and Metod

2010 Vladimíra Vallusová Animácia snehu pomocou časticových systémov.

2009

Lukáš Kopilec Prehľad metód dostupnosti elektronických dokumentov pre osoby so zrakovým obmedzením.
Anton Kuric Modelovací softvér pre simulátor kvapalín.
Marián Dimmel HDR model oblohy nad Senicou.
Monika Čutríková Štúdium ľudského vnímania farieb a lesku.
Mikuláš Filin Štatistické vyhodnocovanie a návrh meraní laku.
Michal Szabó Modelovanie zasnežených scén v programe 3DSMax.
Matúš Habala Prehľad CIE štandardov oblohy.
Marek Rebo Tvorba animácii s MOCAP dátami.

2008

Andrej Krucký Review of measuring device BRDF, their parameters, precision in dependence on performed number of measurements, price.
Miroslav Čirka Modelovanie perleťových lakov pomocou Mantal Ray.
Zuzana Ďuricová Tvorba animácii v programe Blender.
Juraj Švihorík Tvorba HDR obrázkov z komplikovaných lakov.
Juraj Krištof Tvorba HDRI oblohy.

2007 Dušan Galo Zobrazovanie HDR scén HDR monitormi.

2006 Pavol Bogdan Navigácie WWW stránok pomocou 3D zvukov.

Master students The University of Aizu

2005 Ryou Kimura Spectrum-based rendering using programmable graphics hardware.

2006 Katsuhiro Numata Multiphase liquid dynamics.

2004 Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.

2002 Musdi Bin Haji Shanat Developing digital visualization for virtual heritage properties: A study of Haniwa, Japanese clay artifacts.

2003 Yuka Wakabayashi Towards visual modelling of bonsai trees using biomechanical development.

2000 Hiroyuki Akamine Application of image-based rendering to real-world imagery.

Graduation students The University of Aizu

2005

Hirota Oikawa Modeling spaghetti with 3D Studio MAX.
Naoto Furuya Simulation of bubbles popping in the bathtub.
Shintaro Kitsunai Hair dynamics with loosely connected particles.
Tatsuro Furuya Rigid based dynamics with an open dynamics engine.
Shin-ichi Kinuwaki Irradiance caching.

2003

Hirotsugu Fujimagari The real-time toon shading algorithms.
Katsuhiro Numata Constraints in rigid dynamics.
Tomomi Sakuma Dynamics of soap bubble cluster.

2002

Ryou Kimura Real-time rendering of Japanese lacquer ware.
Ken-ichi Kamimura Hardware accelerated liquid visualization.
Tatsushi Takahata Physical based simulation of soap bubble.
Sayaka Endo Simulation of sparkles observed in lacquer ware.

2001

Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.
Makoto Naito Surface boundary condition for three-dimensional environmental grid.
Toshihide Kokubun Simulation of soap bubble dynamics.
Yuri Okazaki Modeling of gas motion for computer graphics.
Megumi Wada Skeleton based implicit surface.

2000

Hirofumi Inoue Growth animation of a human embryo brain.
Ryouji Yanagita Creating human embryo brain models with convolution surfaces.
Atsuhi Umaki Physical simulation of bubble.
Takuo Kadoya Physical based simulation of bubbles.
Masahi Togo The geometrical and optical simulation of soap bubble.
Bc.Jakub Lukašík (diplomant) lukasik.lukasik@gmail.com
Bc. Lucka Ďurikovičová (diplomantka) kebecu12@gmail.com
Bc. Branislav Ballon (diplomant) branislav.ballon@gmail.com
Bc. Palo Kunovský (diplomant) palo.oneill@gmail.com
Bc. Erich Siebenstich (diplomant) erich.siebenstich@gmail.com
Bc. Marek Jelen (diplomant) marek657@gmail.com
Bc. Lubomír Hrzič (diplomant) hrzic@azet.sk
Bc. Marek Melicherčík (diplomant) marekmelichercik@gmail.com
Katarína Šimnová (bakalárka) ksimnova@gmail.com
Tomáš Nocar (bakalár) tomas.nocar@gmail.com