Line 2: Line 2:
 
Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.
 
Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.
  
 +
{{Box|
 
== Doctor students Comenius University ==
 
== Doctor students Comenius University ==
 
2010-2014
 
2010-2014
Line 30: Line 31:
 
RNDr. Dominik Ďurikovič
 
RNDr. Dominik Ďurikovič
 
Multimodal representation of electronic documents.
 
Multimodal representation of electronic documents.
 
+
}}
  
 
== Master Students Comenius University ==
 
== Master Students Comenius University ==
  
 
2013
 
2013
Mgr. Zuzana Páleniková  
+
:Mgr. Zuzana Páleniková Diffusion effects on a wet paper.
Diffusion effects on a wet paper.
+
:Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
 
+
Mgr. Marcel Sarič  
+
Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
+
  
 
2011
 
2011
Mgr. Lukáš Kucko  
+
:Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
+
:Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
 
+
:Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion.
Mgr. Dáša Rybárová  
+
:Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
+
 
+
Mgr. Matej Hudák  
+
Physical animation of wetting terrain and erosion.
+
 
+
Mgr. Marcel Varentis  
+
Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
+
  
 
2010
 
2010
Mgr. Michal Chládek  
+
:Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities.
Flood simulation of cities.
+
:Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
+
:Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.
Mgr. Lucia Cáková  
+
Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
+
 
+
Mgr. Tatiana Klamová  
+
Review of BRDF representation abd evaluation for paint simulation.
+
  
 
2009
 
2009
Mgr. Milan Kupka  
+
:Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.
Interaction study between fluid and solid object.
+
  
 
2008
 
2008
Mgr. Filip Zigo
+
:Mgr. Filip Zigo Real-time global illumination of dynamic scenes.
Real-time global illumination of dynamic scenes.
+
:Mgr. Juraj Andris VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
 
+
:Mgr. Andrej Mihálik Algorithm design for real-time rendering of natural waters.
Mgr. Juraj Andris
+
VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
+
 
+
Mgr. Andrej Mihálik
+
Algorithm design for real-time rendering of natural waters.
+
  
 
2007
 
2007
Mgr. Rado Buransky
+
:Mgr. Rado Buransky Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
+
:Mgr. Emilia Sudolská Dynamická animácia zmesi kvapalín.
 
+
:Mgr. Alena Jančigová Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
Mgr. Emilia Sudolská
+
:Mgr. Ivan Šeďo Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.
Dynamická animácia zmesi kvapalín.
+
 
+
Mgr. Alena Jančigová
+
Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
+
 
+
Mgr. Ivan Šeďo
+
Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.
+
  
 
2006
 
2006
Mgr. Michal Klempai
+
:Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.
Paint appearance prediction.
+
  
 
2005
 
2005
Mgr. Pavol Kianička
+
:Mgr. Pavol Kianička Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
+
:Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
 
+
:Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.
Mgr. Adam Cigánek
+
Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
+
 
+
Mgr. Peter Jankuliak
+
Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.
+
  
  

Revision as of 11:37, 12 September 2017

Students Hall

Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.

Doctor students Comenius University

2010-2014 Mgr. Michal Chládek Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.

2010-2014 Mgr. Martin Madaras Deformations Based on Skeleton and Control Fields.

2009-2013 Mgr. Pavol Fabo, PhD Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.

2008-2013 Mgr. Andrej Mihálik, PhD Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.

2006-2011 Mgr. Juraj Onderík, PhD Particle based fluid dynamics.

2006-2011 Mgr. Tomáš Ágošton Real-time Rendering of Complex Optical Effects.

2006-2011 RNDr. Dominik Ďurikovič Multimodal representation of electronic documents.

Master Students Comenius University

2013

Mgr. Zuzana Páleniková Diffusion effects on a wet paper.
Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.

2011

Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion.
Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.

2010

Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities.
Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.

2009

Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.

2008

Mgr. Filip Zigo Real-time global illumination of dynamic scenes.
Mgr. Juraj Andris VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
Mgr. Andrej Mihálik Algorithm design for real-time rendering of natural waters.

2007

Mgr. Rado Buransky Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
Mgr. Emilia Sudolská Dynamická animácia zmesi kvapalín.
Mgr. Alena Jančigová Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
Mgr. Ivan Šeďo Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.

2006

Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.

2005

Mgr. Pavol Kianička Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.Bc.Jakub Lukašík (diplomant) lukasik.lukasik@gmail.com
Bc. Lucka Ďurikovičová (diplomantka) kebecu12@gmail.com
Bc. Branislav Ballon (diplomant) branislav.ballon@gmail.com
Bc. Palo Kunovský (diplomant) palo.oneill@gmail.com
Bc. Erich Siebenstich (diplomant) erich.siebenstich@gmail.com
Bc. Marek Jelen (diplomant) marek657@gmail.com
Bc. Lubomír Hrzič (diplomant) hrzic@azet.sk
Bc. Marek Melicherčík (diplomant) marekmelichercik@gmail.com
Katarína Šimnová (bakalárka) ksimnova@gmail.com
Tomáš Nocar (bakalár) tomas.nocar@gmail.com