Line 37: Line 37:
 
Mgr. Zuzana Páleniková  
 
Mgr. Zuzana Páleniková  
 
Diffusion effects on a wet paper.
 
Diffusion effects on a wet paper.
 +
 
Mgr. Marcel Sarič  
 
Mgr. Marcel Sarič  
 
Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
 
Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
  
 
2011
 
2011
 
 
Mgr. Lukáš Kucko  
 
Mgr. Lukáš Kucko  
 
Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
 
Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
 +
 
Mgr. Dáša Rybárová  
 
Mgr. Dáša Rybárová  
 
Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
 
Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
 
  
 
Mgr. Matej Hudák  
 
Mgr. Matej Hudák  
 
Physical animation of wetting terrain and erosion.
 
Physical animation of wetting terrain and erosion.
 +
 
Mgr. Marcel Varentis  
 
Mgr. Marcel Varentis  
 
Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
 
Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
Line 57: Line 58:
 
Flood simulation of cities.
 
Flood simulation of cities.
 
   
 
   
 
 
Mgr. Lucia Cáková  
 
Mgr. Lucia Cáková  
 
Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
 
Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
 +
 
Mgr. Tatiana Klamová  
 
Mgr. Tatiana Klamová  
 
Review of BRDF representation abd evaluation for paint simulation.
 
Review of BRDF representation abd evaluation for paint simulation.
Line 70: Line 71:
 
Mgr. Filip Zigo
 
Mgr. Filip Zigo
 
Real-time global illumination of dynamic scenes.
 
Real-time global illumination of dynamic scenes.
 +
 
Mgr. Juraj Andris
 
Mgr. Juraj Andris
 
VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
 
VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
 +
 
Mgr. Andrej Mihálik
 
Mgr. Andrej Mihálik
 
Algorithm design for real-time rendering of natural waters.
 
Algorithm design for real-time rendering of natural waters.
Line 78: Line 81:
 
Mgr. Rado Buransky
 
Mgr. Rado Buransky
 
Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
 
Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
 +
 
Mgr. Emilia Sudolská
 
Mgr. Emilia Sudolská
 
Dynamická animácia zmesi kvapalín.
 
Dynamická animácia zmesi kvapalín.
 +
 
Mgr. Alena Jančigová
 
Mgr. Alena Jančigová
 
Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
 
Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
 +
 
Mgr. Ivan Šeďo
 
Mgr. Ivan Šeďo
 
Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.
 
Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.
Line 92: Line 98:
 
Mgr. Pavol Kianička
 
Mgr. Pavol Kianička
 
Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
 
Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
 +
 
Mgr. Adam Cigánek
 
Mgr. Adam Cigánek
 
Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
 
Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
 +
 
Mgr. Peter Jankuliak
 
Mgr. Peter Jankuliak
 
Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.
 
Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.

Revision as of 11:21, 12 September 2017

Students Hall

Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.

Doctor students Comenius University

2010-2014 Mgr. Michal Chládek Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.

2010-2014 Mgr. Martin Madaras Deformations Based on Skeleton and Control Fields.

2009-2013 Mgr. Pavol Fabo, PhD Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.

2008-2013 Mgr. Andrej Mihálik, PhD Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.

2006-2011 Mgr. Juraj Onderík, PhD Particle based fluid dynamics.

2006-2011 Mgr. Tomáš Ágošton Real-time Rendering of Complex Optical Effects.

2006-2011 RNDr. Dominik Ďurikovič Multimodal representation of electronic documents.


Master Students Comenius University

2013 Mgr. Zuzana Páleniková Diffusion effects on a wet paper.

Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.

2011 Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.

Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.

Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion.

Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.

2010 Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities.

Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.

Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation abd evaluation for paint simulation.

2009 Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.

2008 Mgr. Filip Zigo Real-time global illumination of dynamic scenes.

Mgr. Juraj Andris VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.

Mgr. Andrej Mihálik Algorithm design for real-time rendering of natural waters.

2007 Mgr. Rado Buransky Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.

Mgr. Emilia Sudolská Dynamická animácia zmesi kvapalín.

Mgr. Alena Jančigová Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.

Mgr. Ivan Šeďo Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.

2006 Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.

2005 Mgr. Pavol Kianička Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.

Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.

Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.Bc.Jakub Lukašík (diplomant) lukasik.lukasik@gmail.com
Bc. Lucka Ďurikovičová (diplomantka) kebecu12@gmail.com
Bc. Branislav Ballon (diplomant) branislav.ballon@gmail.com
Bc. Palo Kunovský (diplomant) palo.oneill@gmail.com
Bc. Erich Siebenstich (diplomant) erich.siebenstich@gmail.com
Bc. Marek Jelen (diplomant) marek657@gmail.com
Bc. Lubomír Hrzič (diplomant) hrzic@azet.sk
Bc. Marek Melicherčík (diplomant) marekmelichercik@gmail.com
Katarína Šimnová (bakalárka) ksimnova@gmail.com
Tomáš Nocar (bakalár) tomas.nocar@gmail.com