(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Students Hall =
 
= Students Hall =
Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.
+
Students advised by Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE.
  
 
{{Box|
 
{{Box|
 
== Doctor students Comenius University ==
 
== Doctor students Comenius University ==
2016-XXXX
+
2022-XXXX
Mgr. Adam Riečický
+
Mgr. František Dráček
 +
Application of Neural Network Algorithms for Efficient Identification of Space Objects Close Conjunction Events
 +
 
 +
2021-XXXX
 +
Mgr. Daniel Kyselica
 +
Processing of light curves of satellites and space debris for the purpose of their identification
 +
 
 +
2020-2022
 +
Dr. mont. Michal Kráčalík
 +
Rigid Body Simulation of Multibody System with Contact Anisotropic Friction
 +
 
 +
2018-2022
 +
'''Mgr. Stanislav Krajčovič'''
 +
Research and development of space debris observation planning and image processing tools at the Astronomical and geophysical observatory in Modra
 +
 
 +
2021-2021
 +
'''Mgr. Viktor Kocur, PhD'''
 +
Cena dekana za najlepšiu dizertačnú prácu,
 +
Elements of automated visual traffic analysis,  (advisors prof. Ďurikovič a doc. Ftáčnik)
 +
 
 +
2019-2020
 +
Mgr. Umud Novruzov
 +
Towards the Light Field Manipulation and Editting
 +
 
 +
2016-2021
 +
'''Mgr. Adam Riečický, PhD'''
 
Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model
 
Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model
  
Line 13: Line 38:
  
 
2010-2014
 
2010-2014
Mgr. Michal Chládek, PhD  
+
'''Mgr. Michal Chládek, PhD'''
 
Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.
 
Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.
  
 
2010-2014
 
2010-2014
Mgr. Martin Madaras, PhD  
+
'''Mgr. Martin Madaras, PhD'''
 
Deformations Based on Skeleton and Control Fields.
 
Deformations Based on Skeleton and Control Fields.
  
 
2009-2013
 
2009-2013
Mgr. Pavol Fabo, PhD  
+
'''Mgr. Pavol Fabo, PhD'''
 
Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.
 
Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.
  
 
2008-2013
 
2008-2013
Mgr. Andrej Mihálik, PhD
+
'''Mgr. Andrej Mihálik, PhD'''
 
Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.
 
Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.
  
 
2006-2011
 
2006-2011
Mgr. Juraj Onderík, PhD  
+
'''Mgr. Juraj Onderík, PhD'''
 
Particle based fluid dynamics.
 
Particle based fluid dynamics.
  
Line 43: Line 68:
 
{{Box|
 
{{Box|
 
== Master Students Comenius University ==
 
== Master Students Comenius University ==
 +
2024
 +
:Bc. Róbert Kica Implementácia viacvrstvového algoritmu pre trblietajúce materiály v renderovacom kanáli HDRP a ich porovnanie.
 +
:Bc. Zuzana Mačicová Adaptívne riadenie kroku štvornohého robota.
 +
:Bc. Ján Kelemen Monitorovanie validity, funkčnosti a bezpečnosti internetovych SSL certifikátov.
 +
 +
2022
 +
:Mgr. Linda Jurkasová Algorithm development for the segmentation of astronomical images with unique features. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 +
:Mgr. Matej Kormuth Advanced effects in real time deffered PBR renderer based on vulkan library.
 +
:Mgr. Jakub Cicanič Information system for automated processing and evaluation of the braking effect of systems.
 +
:Mgr. Ivan Pyvovarov Rendering on Mobile Device.
 +
:  Olena Baida Large Scale Fluid Simulation of Fukushima Tsunami.
 +
 +
2021
 +
:Mgr. Sabina Fačkovcová Simulácia 3D tlače litografických objektov s trblietkami z obrázkov.
 +
 +
2019
 +
:Mgr. Eva Kunovská Virtuálne mezzotintové techniky rendrované fyzikálnym modelom. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 +
:Mgr. Martin Kamil Mudroch Optimalizácia a vylepšenie plánovacieho programu na pozorovanie vesmírneho odpadu.
 +
 
2018
 
2018
Bc. Stanislav Krajčovič
+
:Mgr. Stanislav Krajčovič Development of an algorithm dedicated to the astronomical image segmentation. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
Vývoj algoritmu na efektívne konštruovanie trackletov objektov vesmírneho odpadu.
+
  
 
2017
 
2017
Mgr. Ľubomír Hrzič
+
:Mgr. Ľubomír Hrzič Implementácia najznámejších modelov osvetlenia na GPU a OPENGL
Implementácia najznámejších modelov osvetlenia na GPU a OPENGL
+
  
 
2016
 
2016
Line 60: Line 102:
  
 
2015
 
2015
Mgr. Jozef Hladký
+
:Mgr. Jozef Hladký Dragon fire modeling and simulation in 3D for computer animation
Dragon fire modeling and simulation in 3D for computer animation
+
  
 
2014
 
2014
:Mgr. Ján Pajan Model na simuláciu peny
+
:Mgr. Ján Pajan Model na simuláciu peny  
:Mgr. Tomáš Vajda GPU implementácia SPH metódy simulácie toku kvapaliny
+
:Mgr. Tomáš Vajda GPU implementácia SPH metódy simulácie toku kvapaliny ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Michal Piovarči Base Manifold Meshes from Skeletons
 
:Mgr. Michal Piovarči Base Manifold Meshes from Skeletons
 
:Bc. Lukáš Dilik CAMPER - systém pre plánovanie rozmiestnenia bezpečnostných kamier
 
:Bc. Lukáš Dilik CAMPER - systém pre plánovanie rozmiestnenia bezpečnostných kamier
Line 71: Line 112:
  
 
2013
 
2013
:Mgr. Zuzana Páleniková  Diffusion effects on a wet paper.
+
:Mgr. Zuzana Páleniková  Diffusion effects on a wet paper. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
 
:Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
  
Line 77: Line 118:
 
:Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
 
:Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
 
:Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
 
:Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
:Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion.
+
:Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
 
:Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
  
 
2010
 
2010
:Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities.
+
:Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
 
:Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
 
:Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.
 
:Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.
  
 
2009
 
2009
Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.
+
:Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.
  
 
2008
 
2008
Line 110: Line 151:
 
{{Box|
 
{{Box|
 
== Bachelor Students Comenius University ==
 
== Bachelor Students Comenius University ==
2017 Under the defence
+
2022
Simona Streberová
+
:Bc. Zuzana Mačicová Implementation and approximation of direct and inverse kinematics for parallel mechanism of Artaban robot legs
Modelovanie vývoja srdca ľudského embrya pomocou implicitných funkcii
+
 
 +
2020
 +
:Bc. Filip Jurčák Material picker Material recognition in images using deep learning
 +
 
 +
2018
 +
:Bc. Kristína Bulejová Model vzhľadu špecifického materiálu rastlinného listu
 +
:Bc. Patrícia Pagáčová Dynamika kvapalín medzi prekážkami pomocou SPH metódy
  
 
2016
 
2016
Line 119: Line 166:
  
 
2015  
 
2015  
Mgr. Martin Švolík 3D svetelný vizualizér pre návrh osvetlenia koncertov a podujatí
+
:Mgr. Martin Švolík 3D svetelný vizualizér pre návrh osvetlenia koncertov a podujatí
  
 
2014
 
2014
Line 126: Line 173:
  
 
2013
 
2013
Peter Matkulčík Prehľad techník renderovania objektu z mračna bodov.
+
:Peter Matkulčík Prehľad techník renderovania objektu z mračna bodov.
 
   
 
   
 
2012
 
2012
Michal Vrana Prehľad techník spracovania atmosferických efektov metódami spracovania obrazu.
+
:Michal Vrana Prehľad techník spracovania atmosferických efektov metódami spracovania obrazu.
 
   
 
   
 
2010
 
2010
Jakub Oveský Tvorba scény po daždi zo vstupnej scény.
+
:Jakub Oveský Tvorba scény po daždi zo vstupnej scény.
 
   
 
   
 
2009
 
2009
Kristína Lidayová Spoločné plochy v bublinových klastroch.
+
:Kristína Lidayová Spoločné plochy v bublinových klastroch.
 
   
 
   
 
2008
 
2008
Line 242: Line 289:
 
:Masahi Togo The geometrical and optical simulation of soap bubble.
 
:Masahi Togo The geometrical and optical simulation of soap bubble.
 
}}
 
}}
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
|-
 
|Bc.Jakub Lukašík (diplomant)||lukasik.lukasik@gmail.com
 
|-
 
|Bc. Lucka Ďurikovičová (diplomantka) ||kebecu12@gmail.com
 
|-
 
|Bc. Branislav Ballon (diplomant)||branislav.ballon@gmail.com
 
|-
 
|Bc. Palo Kunovský (diplomant)||palo.oneill@gmail.com
 
|-
 
|Bc. Erich Siebenstich (diplomant)||erich.siebenstich@gmail.com
 
|-
 
|Bc. Marek Jelen (diplomant)||marek657@gmail.com
 
|-
 
|Bc. Lubomír Hrzič (diplomant)||hrzic@azet.sk
 
|-
 
|Bc. Marek Melicherčík (diplomant)||marekmelichercik@gmail.com
 
|-
 
|Katarína Šimnová (bakalárka)||ksimnova@gmail.com
 
|-
 
|Tomáš Nocar (bakalár)||tomas.nocar@gmail.com
 
|}
 
</blockquote>
 

Latest revision as of 10:44, 8 December 2022

Students Hall

Students advised by Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE.

Doctor students Comenius University

2022-XXXX Mgr. František Dráček Application of Neural Network Algorithms for Efficient Identification of Space Objects Close Conjunction Events

2021-XXXX Mgr. Daniel Kyselica Processing of light curves of satellites and space debris for the purpose of their identification

2020-2022 Dr. mont. Michal Kráčalík Rigid Body Simulation of Multibody System with Contact Anisotropic Friction

2018-2022 Mgr. Stanislav Krajčovič Research and development of space debris observation planning and image processing tools at the Astronomical and geophysical observatory in Modra

2021-2021 Mgr. Viktor Kocur, PhD Cena dekana za najlepšiu dizertačnú prácu, Elements of automated visual traffic analysis, (advisors prof. Ďurikovič a doc. Ftáčnik)

2019-2020 Mgr. Umud Novruzov Towards the Light Field Manipulation and Editting

2016-2021 Mgr. Adam Riečický, PhD Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model

2014-2015 Mgr. Michal Piovarči Physically-based Skeleton Modelling of Deformable Body Characters.

2010-2014 Mgr. Michal Chládek, PhD Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.

2010-2014 Mgr. Martin Madaras, PhD Deformations Based on Skeleton and Control Fields.

2009-2013 Mgr. Pavol Fabo, PhD Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.

2008-2013 Mgr. Andrej Mihálik, PhD Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.

2006-2011 Mgr. Juraj Onderík, PhD Particle based fluid dynamics.

2006-2011 Mgr. Tomáš Ágošton Real-time Rendering of Complex Optical Effects.

2006-2011 RNDr. Dominik Ďurikovič Multimodal representation of electronic documents.

Master Students Comenius University

2024

Bc. Róbert Kica Implementácia viacvrstvového algoritmu pre trblietajúce materiály v renderovacom kanáli HDRP a ich porovnanie.
Bc. Zuzana Mačicová Adaptívne riadenie kroku štvornohého robota.
Bc. Ján Kelemen Monitorovanie validity, funkčnosti a bezpečnosti internetovych SSL certifikátov.

2022

Mgr. Linda Jurkasová Algorithm development for the segmentation of astronomical images with unique features. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Matej Kormuth Advanced effects in real time deffered PBR renderer based on vulkan library.
Mgr. Jakub Cicanič Information system for automated processing and evaluation of the braking effect of systems.
Mgr. Ivan Pyvovarov Rendering on Mobile Device.
Olena Baida Large Scale Fluid Simulation of Fukushima Tsunami.

2021

Mgr. Sabina Fačkovcová Simulácia 3D tlače litografických objektov s trblietkami z obrázkov.

2019

Mgr. Eva Kunovská Virtuálne mezzotintové techniky rendrované fyzikálnym modelom. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Martin Kamil Mudroch Optimalizácia a vylepšenie plánovacieho programu na pozorovanie vesmírneho odpadu.

2018

Mgr. Stanislav Krajčovič Development of an algorithm dedicated to the astronomical image segmentation. (Winner of Comenius University President Price.)

2017

Mgr. Ľubomír Hrzič Implementácia najznámejších modelov osvetlenia na GPU a OPENGL

2016

Mgr. Jakub Lukašík Metóda materiálového spôsobu simulácie snehu
Mgr. Jana Pernecká Interaktívne vytváranie a editácia javísk
Mgr. Marek Melicherčík Animácia pomocou inverznej kinematiky na mobilnom zariadení
Mgr. Erich Siebenstich Animating strings with twisting, tearing and flicking effect
Mgr. Lucia Ďurikovičová Zobrazenie povrchov vykazujúcich efekt trblietania na mobilnom zariadení
Mgr. Pavol Kunovský Snímanie HDR obrazu vstavanou kamerou v bežných mobilných zariadeniach

2015

Mgr. Jozef Hladký Dragon fire modeling and simulation in 3D for computer animation

2014

Mgr. Ján Pajan Model na simuláciu peny
Mgr. Tomáš Vajda GPU implementácia SPH metódy simulácie toku kvapaliny (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Michal Piovarči Base Manifold Meshes from Skeletons
Bc. Lukáš Dilik CAMPER - systém pre plánovanie rozmiestnenia bezpečnostných kamier
Mgr. Michal Bubnár Automatic detection of free parking slots using two cameras

2013

Mgr. Zuzana Páleniková Diffusion effects on a wet paper. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.

2011

Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.

2010

Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.

2009

Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.

2008

Mgr. Filip Zigo Real-time global illumination of dynamic scenes.
Mgr. Juraj Andris VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
Mgr. Andrej Mihálik Algorithm design for real-time rendering of natural waters.

2007

Mgr. Rado Buransky Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
Mgr. Emilia Sudolská Dynamická animácia zmesi kvapalín.
Mgr. Alena Jančigová Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
Mgr. Ivan Šeďo Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.

2006 Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.

2005

Mgr. Pavol Kianička Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.

Bachelor Students Comenius University

2022

Bc. Zuzana Mačicová Implementation and approximation of direct and inverse kinematics for parallel mechanism of Artaban robot legs

2020

Bc. Filip Jurčák Material picker Material recognition in images using deep learning

2018

Bc. Kristína Bulejová Model vzhľadu špecifického materiálu rastlinného listu
Bc. Patrícia Pagáčová Dynamika kvapalín medzi prekážkami pomocou SPH metódy

2016

Bc. Katarína Šimnová Vývoj programových prostriedkov pre spracovanie dát z plošného detektora röntgenovej štruktúrnej analýzy
Bc. Tomáš Nocar Deformovanie dymu na základe príkladnej animácie

2015

Mgr. Martin Švolík 3D svetelný vizualizér pre návrh osvetlenia koncertov a podujatí

2014

Mgr. Martin Pinter Light transport visualization and perturbations
Bc. Adam Dudík Herný editor vzhľadu karosérií áut

2013

Peter Matkulčík Prehľad techník renderovania objektu z mračna bodov.

2012

Michal Vrana Prehľad techník spracovania atmosferických efektov metódami spracovania obrazu.

2010

Jakub Oveský Tvorba scény po daždi zo vstupnej scény.

2009

Kristína Lidayová Spoločné plochy v bublinových klastroch.

2008

Michal Švirec HDR Images from Photos of Car Paint with Sparkling Effect.
Marcel Varentis Prehľad meracích zariadení BRDF, ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.
Lucia Cáková Vizualizácia rezov analytického BRDF.
Rober Manák Kalibrácia stereoskopických zariadení na báze projektorov.
Robert Smetana Overview of contemporary BRDF models focused on car paint simulation.

2007

Ján Karahuta Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
Juraj Repáš Prehľad HDR zobrazovacích zariadení.
Peter Kuťák Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
Michal Hrobár Nástroj na tvorbu stereogramov.
Peter Gajdoš Stereozobrazovacie zariadenia.

Bachelor students University of saint Cyril and Metod

2010 Vladimíra Vallusová Animácia snehu pomocou časticových systémov.

2009

Lukáš Kopilec Prehľad metód dostupnosti elektronických dokumentov pre osoby so zrakovým obmedzením.
Anton Kuric Modelovací softvér pre simulátor kvapalín.
Marián Dimmel HDR model oblohy nad Senicou.
Monika Čutríková Štúdium ľudského vnímania farieb a lesku.
Mikuláš Filin Štatistické vyhodnocovanie a návrh meraní laku.
Michal Szabó Modelovanie zasnežených scén v programe 3DSMax.
Matúš Habala Prehľad CIE štandardov oblohy.
Marek Rebo Tvorba animácii s MOCAP dátami.

2008

Andrej Krucký Review of measuring device BRDF, their parameters, precision in dependence on performed number of measurements, price.
Miroslav Čirka Modelovanie perleťových lakov pomocou Mantal Ray.
Zuzana Ďuricová Tvorba animácii v programe Blender.
Juraj Švihorík Tvorba HDR obrázkov z komplikovaných lakov.
Juraj Krištof Tvorba HDRI oblohy.

2007 Dušan Galo Zobrazovanie HDR scén HDR monitormi.

2006 Pavol Bogdan Navigácie WWW stránok pomocou 3D zvukov.

Master students The University of Aizu

2005 Ryou Kimura Spectrum-based rendering using programmable graphics hardware.

2006 Katsuhiro Numata Multiphase liquid dynamics.

2004 Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.

2002 Musdi Bin Haji Shanat Developing digital visualization for virtual heritage properties: A study of Haniwa, Japanese clay artifacts.

2003 Yuka Wakabayashi Towards visual modelling of bonsai trees using biomechanical development.

2000 Hiroyuki Akamine Application of image-based rendering to real-world imagery.

Graduation students The University of Aizu

2005

Hirota Oikawa Modeling spaghetti with 3D Studio MAX.
Naoto Furuya Simulation of bubbles popping in the bathtub.
Shintaro Kitsunai Hair dynamics with loosely connected particles.
Tatsuro Furuya Rigid based dynamics with an open dynamics engine.
Shin-ichi Kinuwaki Irradiance caching.

2003

Hirotsugu Fujimagari The real-time toon shading algorithms.
Katsuhiro Numata Constraints in rigid dynamics.
Tomomi Sakuma Dynamics of soap bubble cluster.

2002

Ryou Kimura Real-time rendering of Japanese lacquer ware.
Ken-ichi Kamimura Hardware accelerated liquid visualization.
Tatsushi Takahata Physical based simulation of soap bubble.
Sayaka Endo Simulation of sparkles observed in lacquer ware.

2001

Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.
Makoto Naito Surface boundary condition for three-dimensional environmental grid.
Toshihide Kokubun Simulation of soap bubble dynamics.
Yuri Okazaki Modeling of gas motion for computer graphics.
Megumi Wada Skeleton based implicit surface.

2000

Hirofumi Inoue Growth animation of a human embryo brain.
Ryouji Yanagita Creating human embryo brain models with convolution surfaces.
Atsuhi Umaki Physical simulation of bubble.
Takuo Kadoya Physical based simulation of bubbles.
Masahi Togo The geometrical and optical simulation of soap bubble.