Štefan Pócoš

Štefan Pócoš
Meno: Mgr. Štefan Pócoš
doktorand
Email: stefan.pocos@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Štefan Pócoš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Publikácie

nájdete na Comenius University Publications Database

Revision as of 09:40, 16 February 2021 by Pocos (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)