Štefan Pócoš

Štefan Pócoš – fotografia
Meno: Mgr. Štefan Pócoš
doktorand
Email: stefan.pocos@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Štefan Pócoš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Revision as of 16:18, 27 November 2020 by Beckova (Talk | contribs)