Štefan Pócoš

Štefan Pócoš
Meno: Mgr. Štefan Pócoš
doktorand
Telefón: TBD
Email: stefan.pocos@fmph.uniba.sk
Miestnosť: TBD
Adresa: Mgr. Štefan Pócoš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Revision as of 19:40, 14 September 2020 by Pocos (Talk | contribs)