Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Štefan Pócoš
 
   | fullname = Mgr. Štefan Pócoš
 
   | caption  = Štefan Pócoš
 
   | caption  = Štefan Pócoš
   | image    =  
+
   | image    = pocos.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand

Revision as of 17:18, 27 November 2020

Štefan Pócoš

Štefan Pócoš
Meno: Mgr. Štefan Pócoš
doktorand
Email: stefan.pocos@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Štefan Pócoš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester