Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Štefan Pócoš
 
   | fullname = Mgr. Štefan Pócoš
 
   | caption  = Štefan Pócoš
 
   | caption  = Štefan Pócoš
   | image    = pocos1.jpg
+
   | image    =  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand

Revision as of 18:40, 14 September 2020

Štefan Pócoš

Štefan Pócoš
Meno: Mgr. Štefan Pócoš
doktorand
Telefón: TBD
Email: stefan.pocos@fmph.uniba.sk
Miestnosť: TBD
Adresa: Mgr. Štefan Pócoš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester