(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Štefan Pócoš
 
   | fullname = Mgr. Štefan Pócoš
 
   | caption  = Štefan Pócoš
 
   | caption  = Štefan Pócoš
   | image    = pocos1.jpg
+
   | image    = pocos.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | email    = stefan.pocos{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | email    = stefan.pocos{{@}}fmph.uniba.sk
   | phone    = TBD
+
   | phone    =  
   | room    = TBD
+
   | room    = I-19
 
   | officeHours =  
 
   | officeHours =  
 
   | web      =  
 
   | web      =  
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
Zimný semester
 
Zimný semester
* [[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Introduction_to_artificial_intelligence|Introduction to Artificial Inteligence]]
+
* [[Course:Introduction to artificial intelligence|Úvod do umelej inteligencie]]
  
 +
Letný semester
 +
* [[Course:Neural_networks|Neurónové siete]]
 +
* Umelá inteligencia
 +
 +
=== Publikácie ===
 +
nájdete na
 +
[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=Pocos,+Stefan+1995&theme=EPC Comenius University Publications Database]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:40, 16 February 2021

Štefan Pócoš

Štefan Pócoš
Meno: Mgr. Štefan Pócoš
doktorand
Email: stefan.pocos@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Štefan Pócoš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Publikácie

nájdete na Comenius University Publications Database