Stanislav Stanek

Stanislav Stanek
Meno: RNDr. Stanislav Stanek PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: Stanislav.Stanek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Stanislav Stanek PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

(Presmerované z Stanislav Stanek)