Stanislav Krajčovič

Stanislav Krajčovič – fotografia
Meno: Mgr. Stanislav Krajčovič
doktorand
Email: stanislav.krajcovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: F2-203 / I-5
Adresa: Mgr. Stanislav Krajčovič
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • astro-informatika
  • experimentálne algoritmy

Publikácie

  • Slovak Optical Telescope and Image Processing Pipeline for the Space Debris and NEA Observations and Research
Revision as of 12:06, 13 February 2019 by Krajcovic (Talk | contribs)