Spoločenské a právne aspekty informačných systémov 2-AIN-203

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Spoločenské a právne aspekty informačných systémov (2-AIN-203)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://user.edi.fmph.uniba.sk/winczer/spolaspekty.html
Informačný list: Informačný list 2-AIN-203 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Michal Winczer, PhD.
E-mail: winczer@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://user.edi.fmph.uniba.sk/winczer/

Popis predmetu:

Naučiť rozumieť základným spoločenským, právnym a etickým aspektom informatiky

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne