Seminár z expertných systémov 2-AIN-244

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z expertných systémov (2-AIN-244)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-244 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Mikuláš Popper, MSc. (EE), PhD.
E-mail: popper@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.itapa.sk/index.php?ID=3821

Popis predmetu:

Spoznávanie princípov umožňujúcich rozvíjanie základných architektúr expertných systémov, teoretické námety a prostriedky realizácií. Rozoberané témy môžu motivovať k vývojovým a výskumným zámerom poslucháčov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Seminar in Expert Systems)