Line 12: Line 12:
 
   | email = bb248[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu
 
   | email = bb248[[Image:zavinac.gif|@]]cornell.edu
 
   | homepage = http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/  
 
   | homepage = http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/  
   | description = chýba
+
   | description = Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:49, 20 August 2008

Seminár z bioinformatiky (2) 2-AIN-504

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z bioinformatiky (2) (2-AIN-504)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-504 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
E-mail: bb248@cornell.edu
Domovská stránka: http://compgen.bscb.cornell.edu/~bbrejova/

Popis predmetu:

Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne