Odborné semináre

Členovia katedry a študenti, ktorí prejavia hlbší záujem sa stretávajú na viac, či menej pravideľných odborných seminároch. Táto stránka sumarizuje semináre, do ktorých sa zapájajú členovia Katedry aplikovanej informatiky:

Revision as of 10:59, 29 September 2009 by Durikovic (Talk | contribs)