Line 7: Line 7:
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/ Seminár z Bioinformatiky], v študijnom programe ako 2-AIN-503
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/ Seminár z Bioinformatiky], v študijnom programe ako 2-AIN-503
 
* [http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Roboticky_Seminar/sk Robotický seminár], v študijnom programe ako [http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/RoboticsSeminar/ 2-IKV-167]
 
* [http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Roboticky_Seminar/sk Robotický seminár], v študijnom programe ako [http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/RoboticsSeminar/ 2-IKV-167]
* [http://www.sccg.sk/~yacgs/ Yet Another Computer Graphics Seminar], seminár zameraný na projekty počítačovej grafiky s cieľom publikácie. Utorky I-23 od 8:00 do 11:30.
+
* [http://www.sccg.sk/~yacgs/ Yet Another Computer Graphics Seminar], seminár zameraný na projekty počítačovej grafiky s cieľom publikácie. Utorky I-23 od 8:00 do 11:30 - Ďurikovič.

Revision as of 11:00, 29 September 2009

Odborné semináre

Členovia katedry a študenti, ktorí prejavia hlbší záujem sa stretávajú na viac, či menej pravideľných odborných seminároch. Táto stránka sumarizuje semináre, do ktorých sa zapájajú členovia Katedry aplikovanej informatiky: