{{Osoba

 | fullname = prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 | caption  = Roman Ďurikovič
 | image    = Durikovic.jpg
 | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 | position = Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia | phone = (+421 2 602 95) 879 | room = i14 | email = Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk | web = [1] | info =

{{{1}}}

Revision as of 07:40, 24 September 2019 by Durikovic (Talk | contribs)