Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič – fotografia
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výskum

 • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
 • Physically based animation
 • High Dynamic Range Imaging
 • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Aktívny člen

 • Council for Technical Sciences, Slovak Research and Development Agency
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
 • Vedeckej rady FPV UCM, Trnava
 • Vedeckej rady FMFI UK, Bratislava
 • Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava
 • Garant magisterského programmatu Aplikovaná Informatika
 • Guarantor of the board of Computer Science, Habilitations and Inaugurations
 • Habilitation and Inaugurations defence committees
 • PhD defence committee on Computer Science
 • Undergraduate and Postgraduate defence committee on Applied Informatics, Mathematics and Managment, Mathematics and Computer Graphics
 • ACM SIGGRAPH, IEEE-CS

Publikácie

Viedol nasledovných študentov

Revision as of 15:20, 28 March 2018 by Durikovic (Talk | contribs)