Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič – fotografia
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Publikácie

Revision as of 10:01, 20 February 2015 by Durikovic (Talk | contribs)