m
Line 9: Line 9:
 
   | email    = Roman.Durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = Roman.Durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage]
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage]
}}
+
  | info    =
 +
 
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
Line 22: Line 23:
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
+
}}
 
<!--
 
<!--
 
=== ===
 
=== ===

Revision as of 10:32, 25 August 2008

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič – fotografia
Meno: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú