Line 45: Line 45:
 
* Faculty of Natural Science, [http://www.ucm.sk/ University of Saint Cyril and Metod], Slovakia, 5 years  
 
* Faculty of Natural Science, [http://www.ucm.sk/ University of Saint Cyril and Metod], Slovakia, 5 years  
 
* Groningen University, Netherlands, 6 months.
 
* Groningen University, Netherlands, 6 months.
 +
 +
=== Ocenenia ===
 +
*cena za najlepší článok SCCG 2013
 +
*cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2012
 +
*cena za najlepšiu vedeckú animáciu FMFI a ASAP 2012
 +
*cena za najlepší článok SCCG 2011
 +
*cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2003,
 +
*pozvaný profesor na Tokio Univerzite, Japonsko, Jun 2010 Marec 2011
 +
*pozvaná prednáška Tokio Univerzita, Japonsko, 2009
 +
*pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2007
 +
*pozvaná prednáška Conference on Applied Natural Sciences, Budmerice, Slovensko, 2007
 +
*pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2006
 +
*pozvaná prednáška Symposium on Computer Geometry, Kočovce, Slovensko, 2005
 +
*cena dekana 1989
 +
* cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce
 +
- Michal Chládek 2010, Matej Hudák 2011, Zuzana Pálenikova 2013, Tomáš Vajda 2014,
  
 
=== Aktívny člen ===
 
=== Aktívny člen ===
Line 59: Line 75:
 
* Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
 
* Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
 
* ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ
 
* ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ
 +
 +
=== Člen programového výboru ===
 +
*Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum,
 +
Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of
 +
Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG
 +
* člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz:
 +
SCCG Brno, IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH
 +
USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP, WSCG Česko,
 +
SIGGRAPH ASIA.
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===

Revision as of 09:17, 2 May 2018

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výskum

 • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
 • Physically based animation
 • High Dynamic Range Imaging
 • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Ocenenia

 • cena za najlepší článok SCCG 2013
 • cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2012
 • cena za najlepšiu vedeckú animáciu FMFI a ASAP 2012
 • cena za najlepší článok SCCG 2011
 • cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2003,
 • pozvaný profesor na Tokio Univerzite, Japonsko, Jun 2010 Marec 2011
 • pozvaná prednáška Tokio Univerzita, Japonsko, 2009
 • pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2007
 • pozvaná prednáška Conference on Applied Natural Sciences, Budmerice, Slovensko, 2007
 • pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2006
 • pozvaná prednáška Symposium on Computer Geometry, Kočovce, Slovensko, 2005
 • cena dekana 1989
 • cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce

- Michal Chládek 2010, Matej Hudák 2011, Zuzana Pálenikova 2013, Tomáš Vajda 2014,

Aktívny člen

 • Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
 • Vedeckej rady FPV UCM, Trnava
 • Vedeckej rady FMFI UK, Bratislava
 • Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava
 • Garant magisterského programmatu Aplikovaná Informatika
 • Garant odboru Informatika, Habilitácii and Inaugurácii v odbore Informatika
 • Habilitačných a inauguračných komisii
 • Dizertačných komisii z Informatiky
 • Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
 • ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ

Člen programového výboru

 • Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum,

Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG

 • člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz:

SCCG Brno, IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP, WSCG Česko, SIGGRAPH ASIA.

Publikácie

Viedol nasledovných študentov