Line 47: Line 47:
  
 
=== Aktívny člen ===
 
=== Aktívny člen ===
* Council for Technical Sciences, Slovak Research and Development Agency
+
* Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja
 
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
 
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
Line 54: Line 54:
 
* Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava
 
* Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava
 
* Garant magisterského programmatu Aplikovaná Informatika
 
* Garant magisterského programmatu Aplikovaná Informatika
* Guarantor of the board of Computer Science, Habilitations and Inaugurations
+
* Garant odboru Informatika, Habilitácii and Inaugurácii v odbore Informatika
* Habilitation and Inaugurations defence committees
+
* Habilitačných a inauguračných komisii
* PhD defence committee on Computer Science
+
* Dizertačných komisii z Informatiky
* Undergraduate and Postgraduate defence committee on Applied Informatics, Mathematics and Managment, Mathematics and Computer Graphics
+
* Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
* ACM SIGGRAPH, IEEE-CS
+
* ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===

Revision as of 08:20, 9 April 2018

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výskum

 • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
 • Physically based animation
 • High Dynamic Range Imaging
 • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Aktívny člen

 • Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
 • Vedeckej rady FPV UCM, Trnava
 • Vedeckej rady FMFI UK, Bratislava
 • Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava
 • Garant magisterského programmatu Aplikovaná Informatika
 • Garant odboru Informatika, Habilitácii and Inaugurácii v odbore Informatika
 • Habilitačných a inauguračných komisii
 • Dizertačných komisii z Informatiky
 • Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
 • ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ

Publikácie

Viedol nasledovných študentov