Line 43: Line 43:
 
* Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, [http://www.kyushu-u.ac.jp/ Kyushu University], Japan, 1 year
 
* Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, [http://www.kyushu-u.ac.jp/ Kyushu University], Japan, 1 year
 
* Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, [http://vis.hiroshima-u.ac.jp/ Hiroshima University], Japan, 6 years
 
* Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, [http://vis.hiroshima-u.ac.jp/ Hiroshima University], Japan, 6 years
* Faculty of Natural Science, [http://www.ucm.sk/ University of Saint Cyril and Metod], Slovakia, 5 years.  
+
* Faculty of Natural Science, [http://www.ucm.sk/ University of Saint Cyril and Metod], Slovakia, 5 years  
 +
* Groningen University, Netherlands, 6 months.
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===

Revision as of 20:23, 15 February 2018

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič – fotografia
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Publikácie

Viedol nasledovných študentov