Line 10: Line 10:
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage]
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
 +
 +
{{Row |
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Výučba zimný semester ===
 +
# [[Media:Course:Example-lec01.pdf|Úvod k úvodu]] (interný súbor)
 +
* [[Course:Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)/sk|Modelling and Rendering Techniques]]
 +
* [[Course:Physical-based_Animations/sk|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 +
* [[Course:Computer Graphics Applications/sk|Computer Graphics Application]]
 +
*[[Course:Project Seminar 2/sk|Project Seminar 2]]
 +
*[[Course:YACGS/sk|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 +
*[[Course:Realistic_Image_Synthesis/sk|Photorealism]]
 +
* Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]]
 +
}}
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Výučba letný semester===
 +
*[[Course:Advanced Computer Graphics/sk|Advanced Computer Graphics]]
 +
*[[Course:Geometrical Modelling in CG/sk|Geometrical Modelling in CG]]
 +
*[[Course:Project Seminar 1/sk|Project Seminar 1]]
 +
*[[Course:YACGS/sk|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 +
*[[Course:Prax/sk| PRAX Practical excercise at company]]
 +
}}
 +
}}
  
 
=== Výučba zimný semester ===
 
=== Výučba zimný semester ===

Revision as of 17:23, 11 September 2017

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Publikácie

Viedol nasledovných študentov