Line 13: Line 13:
 
=== Výučba zimný semester ===
 
=== Výučba zimný semester ===
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations]]
+
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
 
*[[Project Seminar 2|Project Seminar 2]]
 
*[[Project Seminar 2|Project Seminar 2]]

Revision as of 08:49, 11 September 2017

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Publikácie

Viedol nasledovných študentov