Line 31: Line 31:
 
* High Dynamic Range Imaging
 
* High Dynamic Range Imaging
 
* Implicit Surface Modelling
 
* Implicit Surface Modelling
 +
 +
=== Work history ===
 +
Graduate School of Frontier Studies, [[http://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html The University of Tokyo]], Japan, 1 year
 +
Computer Graphics Laboratory, Software Department, [[http://www.u-aizu.ac.jp The University of Aizu]], Japan, 6 years
 +
Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, [[http://www.kyushu-u.ac.jp/ Kyushu University]], Japan, 1 year
 +
Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, [[http://vis.hiroshima-u.ac.jp/ Hiroshima University]], Japan, 6 years
 +
Faculty of Natural Science, [[http://www.ucm.sk/ University of Saint Cyril and Metod]], Slovakia, 5 years.
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===

Revision as of 18:08, 18 September 2016

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Work history

Graduate School of Frontier Studies, [The University of Tokyo], Japan, 1 year Computer Graphics Laboratory, Software Department, [The University of Aizu], Japan, 6 years Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, [Kyushu University], Japan, 1 year Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, [Hiroshima University], Japan, 6 years Faculty of Natural Science, [University of Saint Cyril and Metod], Slovakia, 5 years.

Publikácie