Line 4: Line 4:
 
   | image    = Durikovic.jpg
 
   | image    = Durikovic.jpg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
   | position = zástupca vedúceho katedry<br>vedúci oddelenia
+
   | position = Grafik číslo 1 na Slovensku<br>vedúci oddelenia
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 879
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 879
 
   | room    = i14
 
   | room    = i14

Revision as of 13:30, 16 September 2015

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Publikácie