Line 15: Line 15:
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
*[[YACGS|YACGS - YET ANOTHER COMPUTER GRAPHICS SEMINAR]]
+
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 
* Suspended [[Realistic_Image_Synthesis|Photorealism]]
 
* Suspended [[Realistic_Image_Synthesis|Photorealism]]
 
* Suspended [http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en  Computer Graphics (1)]
 
* Suspended [http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en  Computer Graphics (1)]
 
=== Výučba letný semester ===
 
=== Výučba letný semester ===
*[ http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG2_2014/en Advanced Computer Graphics]
+
*[http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG2_2014/en Advanced Computer Graphics]
 
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
  

Revision as of 13:28, 16 September 2015

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Publikácie