Line 14: Line 14:
 
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
* [[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]
 
* [[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]
* [[http://dai.fmph.uniba.sk/w/Computer_Graphics_2|Computer Graphics (2)]]
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Computer_Graphics_2|Computer Graphics (2)]
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Photorealism]]
 
* [[Photorealism]]

Revision as of 11:04, 20 February 2015

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba