Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
+
   | fullname = prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 
   | caption  = Roman Ďurikovič
 
   | caption  = Roman Ďurikovič
 
   | image    = Durikovic.jpg
 
   | image    = Durikovic.jpg

Revision as of 13:35, 24 November 2014

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú