(Výučba)
m
Line 15: Line 15:
 
* Computer Graphics (2)
 
* Computer Graphics (2)
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
* Photorealism
+
* [[Photorealism]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 18:26, 23 August 2008

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú