(Výučba)
Line 11: Line 11:
 
}}
 
}}
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 +
* [[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]
 +
* Computer Graphics (2)
 +
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 +
* Photorealism
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 17:12, 21 August 2008

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič – fotografia
Meno: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú