Line 42: Line 42:
 
* [https://scholar.google.com/citations?user=CZytLuIAAAAJ&hl=sk GoogleScholar]
 
* [https://scholar.google.com/citations?user=CZytLuIAAAAJ&hl=sk GoogleScholar]
 
* [https://www.researchgate.net/profile/Roman_Durikovic ResearchGate]
 
* [https://www.researchgate.net/profile/Roman_Durikovic ResearchGate]
* [https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=V1FMk1MZBUTjI8eN2PB&search_mode=GeneralSearch&prID=7d6713cd-32f6-4d10-aad2-ba949240c1d1 Web of Science]
+
* [https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=Q2jSFfHwXzeHlMvSuDH&search_mode=GeneralSearch&prID=998d26ea-f734-4223-9747-c6e0f24a31f2 Web of Science]
  
 
=== Viedol nasledovných študentov ===
 
=== Viedol nasledovných študentov ===
 
*[[Student Hall| Student Hall]]
 
*[[Student Hall| Student Hall]]
 
}}
 
}}

Revision as of 07:55, 11 September 2017

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Pôsobil som aj na

Publikácie

Viedol nasledovných študentov