Line 15: Line 15:
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]]
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 
 
*[[Project Seminar 2|Project Seminar 2]]
 
*[[Project Seminar 2|Project Seminar 2]]
 +
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 
* Suspended [[Realistic_Image_Synthesis|Photorealism]]
 
* Suspended [[Realistic_Image_Synthesis|Photorealism]]
 
* Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]]
 
* Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]]
 
=== Výučba letný semester ===
 
=== Výučba letný semester ===
 
*[[CG2_2014/en|Advanced Computer Graphics]]
 
*[[CG2_2014/en|Advanced Computer Graphics]]
 +
*[[Geometrical Modelling in CG|Geometrical Modelling in CG]]
 
*[[Project Seminar 1|Project Seminar 1]]
 
*[[Project Seminar 1|Project Seminar 1]]
 
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 
*[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]

Revision as of 09:00, 6 September 2016

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Grafik číslo 1 na Slovensku
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba zimný semester

Výučba letný semester

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Publikácie