Line 14: Line 14:
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en Computer Graphics (1)]
+
*[ [CG2_2014/en | Computer Graphics (2)]]
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Computer_Graphics_2  Computer Graphics (2)]
+
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Photorealism]]
 
* [[Photorealism]]
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en  Computer Graphics (1)]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 13:55, 16 September 2015

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba